Beperkte huurstijging voor huurders Woonforte

U bevindt zich hierzo: Home | 2019 | April | Beperkte huurstijging voor huurders Woonforte

Beperkte huurstijging voor huurders Woonforte

Net als voorgaande jaren houdt Woonforte de jaarlijkse huurverhoging laag. Voor ruim 6.500 huurders betekent dit een verhoging van slechts 0,8%.

Huurverhoging vanaf 1 juli 2019

Alphen aan den Rijn, 17 april 2019

Wel gaat de corporatie dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen.

Betaalbare huurwoningen

Woonforte wil sociale huurwoningen betaalbaar houden. Dit geldt vooral voor huurders die op de corporatie zijn aangewezen. Dat zijn mensen met een laag inkomen. Daarom wil Woonforte de gemiddelde huurverhoging voor de sociale huurwoningen onder inflatie (1,6%) houden. Dat is ook dit jaar weer gelukt. De gemiddelde huurverhoging in totaal voor onze sociale doelgroep is 1,25% en is daarmee lager dan inflatie.
Bij een sociale huurwoning wordt de maximale huurprijs berekend volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Als de huurprijs lager is dan 70% van de maximale huurprijs krijgen huurders een huurverhoging van maximaal 2,4 %. Minder dan een derde van de huurders krijgt deze huurverhoging. Is de huurprijs hoger dan 70% van de maximale huurprijs, dan is de huurverhoging maximaal 0,8%. Ruim tweederde krijgt deze beperkte huurverhoging.

Huurders van de te slopen woningen in het Rode Dorp krijgen geen huurverhoging.

Hogere inkomens inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders met een gezinsinkomen boven € 42.436,- die een sociale huurwoning huren, krijgen dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiervoor heeft de Belastingdienst een lijst gestuurd met alleen huurders die in een sociale huurwoning wonen én een inkomen hebben boven € 42.436,-.Uiteraard staan op deze lijst geen inkomens. Dit blijft alleen bekend bij de Belastingdienst.

Als de huurprijs lager is dan € 720,42, komt de huurverhoging uit op maximaal 5,6 %. Is de huurprijs al hoger dan € 720,42, dan beperkt Woonforte de huurverhoging tot maximaal 1,6%. Woonforte sluit hiermee aan bij de gedachte dat huurders met een hoger inkomen een huur moeten betalen die meer in lijn is met de markthuur van de woning.

Volgende week brieven naar de huurders

De huurverhoging gaat in per 1 juli 2019. Alle huurders krijgen vanaf 24 april een brief met een toelichting op hun nieuwe huurprijs. Meer informatie over de huurverhoging vindt u ook op bij 'Huurverhoging'.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte