Hoeveel 'winst' maakt Woonforte?

U bevindt zich hierzo: Home | 2018 | Maart | Hoeveel 'winst' maakt Woonforte?

Hoeveel 'winst' maakt Woonforte?

Wij maken geen winst. Wij besteden elke euro in sociale huisvesting. Waar geven wij de huur aan uit?

investeren in volkshuisvesting

Vorige week meldde de Woonbond dat woningcorporaties veel winst maken. Hoewel wij tot op heden nog maar enkele vragen binnen hebben gekregen, willen we toch uitleggen wat wij doen met de huurinkomsten. Dat doen we overigens elk jaar als we ons jaarverslag publiceren. Graag geven wij, vooruitlopend op de publicatie van het jaarverslag 2017, alvast duidelijkheid over de huurinkomsten en onze uitgaven het afgelopen jaar.

In 2017 Woonforte kreeg 69 miljoen euro binnen aan huur.

Wij gaven dit geld in 2017 uit aan:

Onderhoudsuitgaven

18 miljoen

VvE bijdragen voor onderhoud 2,4 miljoen

Leefbaarheid externe uitgaven

0,4 miljoen

Renteuitgaven voor leningen

10.4 miljoen

Verhuurdersheffing en sectorspecifieke heffing

7.2 miljoen

Belastingen

2,3 miljoen

Personeelsuitgaven (lonen, pensioenen, sociale lasten)

7.5 miljoen

Overige bedrijfsuitgaven (kantoor, verzekeringen,

deurwaarders, kosten toezicht etc.)

8,4 miljoen

Als je alleen naar deze uitgaven (56,6 miljoen) kijkt, dan lijkt het alsof wij winst maken. Maar de rest van het geld gebruiken wij om te investeren in renovaties, nieuwbouw en aankoop van woningen. In 2017 investeerden we in:  

Nieuwbouw huurwoningen                                                  

7.8 miljoen

Woningverbetering

7.3 miljoen

Aankoop woningen

0,9 miljoen

Investeringen overig en externe kosten bij verkoop

0,3 miljoen

Als je de investeringen (16,3 miljoen) bij de operationele uitgaven optelt, kom je op een bedrag van 72,9 miljoen aan uitgaven. Dan lijkt het alsof we verlies maken. Dat is ook niet zo. Het geld dat we te kort komen, dat lenen we bij (met als onderpand de woningen die wij hebben).

Wij investeren ook veel geld in duurzaamheid. De komende jaren wordt dat nog veel meer. Jaarlijks trekken we vanaf nu 5 miljoen extra uit voor duurzaamheidsmaatregelen. We zijn nu ook bezig met een plan voor het CO2-neutraal maken van onze woningen. Daar nemen we tot 2050 de tijd voor, want hier zal hier ruim 500 miljoen euro mee gepaard gaan.

Betaalbaar

Natuurlijk maken wij ons ook zorgen over huurders die moeite hebben om maandelijks rond te komen. We doen er daarom alles aan om de huur betaalbaar te houden. De meeste huurders van Woonforte hebben in 2015 en 2016 daarom al twee keer helemaal geen huurverhoging gehad. Het afgelopen jaar was de huurverhoging slechts 0,3% (inflatie). Hierdoor liggen onze huren ook lager dan gemiddeld in de sector. Eind 2017 had Woonforte 9.823 sociale huurwoningen. Deze woningen hebben een gemiddelde huurprijs van € 521,44. Van onze sociale huurwoningen vallen maar liefst 7.142 woningen onder de lage aftoppingsgrens (als de huur hoger wordt dan deze grens, dan wordt de huurtoeslag afgetopt). Onze 7.142 woningen onder de lage aftoppingsgrens hadden een gemiddelde huurprijs van € 475,87.

 

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte