Huurders

U bevindt zich hierzo: Home | Nieuwbouw en onderhoudsprojecten | Nieuwbouwprojecten | Rode Dorp | Huurders

Huurders

Het is spannend om te vertellen dat uw huis wordt gesloopt. Zo'n beslissing neemt Woonforte niet een, twee, drie. Er is lang nagedacht over het Rode Dorp. Vele mogelijkheden zijn langsgekomen. Uiteindelijk is het verstandig dat we de woningen slopen.

goeman borgesiusstraat

De plannen zijn net gestart. We kunnen u daarom nog niet alle informatie geven. Is er meer nieuws dan informeren we de huurders en de omwonenden en vindt u de nieuwe informatie op deze pagina. 

Huurpijs sociale huurwoningen

De exacte huurprijs van de woningen is bekend. Alle huurders met een vast huurcontract ontvingen begin april een brief ontvangen met hun nieuwe huurprijs.

Alle woningen, die we terug bouwen, zijn eengezinswoningen met een sociale huurprijs. Of u bij terugkeer in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van uw inkomen, de samenstelling van het huishouden en regelgeving. Veranderingen in de regelgeving hebben we niet in de hand.

Verhuizen

Iedereen die met  een huurcontract voor onbepaalde tijd in het Rode Dorp woont mag terugkeren. U krijgt een stadsvernieuwingsurgentie. Daarmee kunt u zelf een andere woning kiezen.

Tijdelijke woning: Besluit u om terug te komen in het Rode Dorp, dan verhuist u 2 maal. 1 maal naar de wisselwoning en 1 maal naar uw nieuwe woning.

Uit het Rode Dorp verhuizen: U kunt er ook voor kiezen om uit het Rode Dorp te verhuizen. U verhuist dan een keer naar een woning van uw keuze. Verhuist u voor de ingangsdatum van het sociaal plan dan komt u in aanmerking voor alleen de verhuisvergoeding.

Sociaal plan

De vernieuwing van de wijk is een grote verandering. Voor de huurders en ook voor de omwonenden. Iedere huurder moet in ieder geval tijdelijk zijn huis uit. Wanneer en voor hoe lang is nog niet bekend. Woonforte heeft een Sociaal Plan. Hierin staan de wettelijke rechten en plichten van de huurder. Samen met de klankbordgroep zijn er aanvullende afspraken gemaakt speciaal voor het Rode Dorp. Bewoners kunnen kiezen of ze terug willen komen naar Rode Dorp of naar een andere woning willen verhuizen.

Ingangsdatum sociaal plan

Fase 1: 1 november 2018

Fase 2: 4 februari 2019

Fase 3: 1 mei 2019

Huisbezoek

Zodra alle plannen gereed zijn, komen we bij iedereen op bezoek voor een persoonlijk gesprek. We zetten uw persoonlijke omstandigheden op een rij bijvoorbeeld: gezondheidsomstandigheden, hobby's of gezinsgrootte. Wilt u nu alvast nadenken over eventuele oplossingen?  

Brochure

Voorkant brochure

Samenwerking

We maken de plannen niet alleen. We zijn al in een vroeg stadium begonnen met het bekend maken van de plannen. Ruim 35 mensen denken met ons mee in de klankbordgroep over: de woningen, het bestemmingsplan, de woningplattegronden, sfeer van de woningen (beeldplan), energiezuinigheid, sociaal plan en communicatie.

De klankbordgroep en de deelgroepen wonen, sociaal plan en communicatie komen regelmatig bij elkaar. In de nieuwsbrieven doen we daar verslag van.

Naast de klankbordgroep vragen we op informatiebijeenkomsten we u naar uw mening. Uw mening telt en met elkaar maken we er een mooie wijk van.

Onderhoud aan de huidige woning

Woonforte voert geen periodiek onderhoud meer uit aan uw woning zoals bijvoorbeeld schilderwerk. Het contractonderhoud (bijvoorbeeld cv ketels) wordt wel uitgevoerd tot een jaar voor de sloopdatum. Voor reparatieverzoeken in uw woning geldt een aangepast pakket. De woning moet veilig zijn en waterdicht. Daarom vervangen we geisers en gaskachels wel. Heeft u een reparatieverzoek, meldt dit dan op Mijn Woonforte of bij onze eerstelijnsservice op 0172 418 518.

Zo houden we contact met u:

Er gaat veel veranderen voor uw woonplek, aan uw woning en in uw buurt. We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren. Dit doen we via:

Persoonlijke contact: Bij persoonlijke vragen of boodschap zoeken we persoonlijk contact met u. Dat doen we via de mail, telefoon of we komen langs.

Nieuwsbrieven: Tijdens de voorbereidingen van het project en de uitvoering van het project ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven van ons. Het liefst doen wij dat via de mail. We stellen het op prijs ook uw emailadres te ontvangen. Zo mist u nooit meer een post van ons. Stuur uw emailadres naar: rodedorp@woonforte.nl.

Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2

Nieuwsbrief nummer 3

Nieuwsbrief nummer 4

Nieuwsbrief nummer 5

Informatiebijeenkomsten: Gedurende het project organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging per email of per brief.

Website: Het laatste nieuws over het project komt op deze website. Houdt de website daarom regelmatig in de gaten.

Mail ons: Woonforte blijft graag op de hoogte. Uw vragen, opmerkingen, zorgen kunt u kwijt op rodedorp@woonforte.nl. De meest gestelde vragen hebben we al voor u op een rijtje gezet.

 

 

 

 

 

 

 

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl