Huurkorting

U bevindt zich hierzo: Home | Ik ben huurder | Huur | Huurkorting

Huurkorting

In 2021 geldt een eenmalige korting op de huur voor huurders met een lager inkomen. Dit geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan sturen wij u in maart een bericht. U hoeft zelf niets te doen. Is uw inkomen in het afgelopen half jaar voor een deel of helemaal gestopt, dan kunt u vanaf april zelf een huurkorting aanvragen.

huurverlaging

We wijzen onze sociale huurwoningen toe volgens Passend toewijzen. Dat betekent dat u een woning huurt met een passende huur voor uw (jaar)inkomen. Maar wat gebeurt er als u onverwacht werkloos bent geworden, met een scheiding te maken heeft gehad of het inkomen is gedaald doordat u met pensioen bent gegaan? 

Huurkorting kan dan een oplossing zijn. Soms is dat een vaste huurkorting als bijvoorbeeld uw inkomenssituatie blijvend is veranderd na een scheiding of pensionering. Of u krijgt een tijdelijke huurkorting bijvoorbeeld bij werkloosheid als gevolg van de coronacrisis.  

Eenmalige huurkorting 2021 

In 2021 hebben huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens eenmalig recht op huurverlaging naar de voor hen geldende aftoppingsgrens. Voor de woningen waarvoor dit geldt krijgt Woonforte van de Belastingdienst te horen of de huurder in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging op basis van het inkomen over 2019. U ontvangt van Woonforte voor 1 april 2021 een bericht hierover. U hoeft hier dus zelf geen actie voor te ondernemen! 

Wie komen in aanmerking voor een eenmalige huurkorting? 

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: de hoogte van uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Deze gegevens ontvangen wij van de belastingdienst. De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie.  

Voldoet u aan de voorwaarden, dan verlaagt Woonforte de huur tot onder de kale huur van € 633,25 (alleenstaanden of samenwonenden) of € 678,66 (huishouden met 3 of meer personen), waardoor u in aanmerking komt voor huurtoeslag.  

Let op: Geef uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Het zou vervelend zijn als u aan het einde van het jaar ineens teveel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. 

SCHEMA HUURVERLAGING 2021

Type huishouden

Gezamenlijk inkomen

Huurverlaging naar

 

 

 

1 persoon

Tot en met € 23.725

€ 633,25

1 persoon, AOW op 1-1-2021

Tot en met € 23.650

€ 633,25

1 persoon

Tussen € 23.725 en € 40.024

€ 752,33

1 persoon, AOW op 1-1-2021

Tussen € 23.620 en € 40.024

€ 752,33

 

 

 

2 personen

Tot en met € 32.200

€ 633,25 

2 personen, AOW op 1-1-2021

Tot en met € 32.075

€ 633,25

2 personen

Tussen € 32.200 en € 40.024

€ 752,33

2 personen, AOW op 1-1-2021

Tussen € 32.075 en € 40.024

€ 752,33

 

 

 

3 personen of meer

Tot en met € 32.200

€ 678,66

3 personen of meer, AOW op 1-1-2021

Tot en met € 32.075

€ 678,66

3 personen of meer

Tussen € 32.200 en € 40.024

€ 752,33

3 personen of meer, AOW op 1-1-2021

Tussen € 32.075 en € 40.024

€ 752,33

 

 

 

Inkomen boven € 40.024 voldoet dus niet aan de voorwaarden en komt niet in aanmerking

Inkomensdaling na 2019? 

Heeft u minimaal 6 maanden geleden te maken gehad met een inkomensdaling, is die situatie daarna niet gewijzigd en is uw huurprijs hoger dan de aftoppingsgrens, dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een permanente huurverlaging of een tijdelijke huurkorting over 2021. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de inkomensgrenzen van passend toewijzen. Omdat uw recente inkomen niet bij de Belastingdienst bekend is, vraagt u zelf een verzoek voor huurkorting aan bij Woonforte. Vanaf 1 april 2021 nemen wij deze verzoeken in behandeling. U heeft tot en met 31 december 2021 de tijd om een verzoek bij ons in te dienen.  

Bij toekenning van uw verzoek wordt de huurprijs verlaagd vanaf de tweede maand nadat Woonforte uw verzoek heeft ontvangen. 

Uw aanvraag voor huurkorting kunt u versturen op de volgende manieren: 

  • Per mail via service@woonforte.nl 

  • Per brief via ons postbusnummer: Woonforte, Postbus 2001, 2400 CA Alphen aan den Rijn 

Welke papieren moet ik meesturen? 

  • Een document met wie er allemaal op het adres zijn ingeschreven (via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)) Dit kunt u aanvragen bij de gemeente.  

  • IB-60 verklaring 2019 van alle personen van 27 jaar en ouder die ingeschreven staan op uw woonadres. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, telefoon: 0800 0543.   

  • Tenminste 6 recente loonstroken en/of uitkering specificaties van alle personen boven de 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres. 

  • Bewijs van inkomstendaling van alle personen van 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres. 

  • Bent u zzp’er, stuur dan een prognose van uw inkomen mee, voorzien van een stempel en handtekening van de boekhouder. 

  • Heeft u een eigen bedrijf, stuur dan een officiële verklaring van een boekhouder mee met het verwachte inkomen voor dit jaar of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst voor het huidige boekjaar. 

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl