Verhuizen

U bevindt zich hierzo: Home | Ik ben huurder | Verhuizen

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, moet u een aantal dingen regelen.

Verhuizer

De huur opzeggen

U moet de huur opzeggen voordat u gaat verhuizen. U regelt dat online heel eenvoudig met Mijn Woonforte. Dat kan ook 's avonds of in het weekend. Handig toch? 

U kunt uw huur op elke willekeurige werkdag van de maand opzeggen. Het is niet noodzakelijk dat u wacht tot het einde van de maand.

Wel geldt er een opzegtermijn van één maand. De huur kan alleen eindigen op een werkdag en niet in het weekend of een feestdag. De datum die u kiest voor de eindinspectie is tevens uw laatste huurdag. U betaalt huur tot en met de dag waarop de eindinspectie plaatsvindt.  

Meer informatie over het opzeggen van de huur

Verhuizing doorgeven aan de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente Alphen aan den Rijn, naar een andere gemeente of naar het buitenland? Geef dan uw verhuizing online of schriftelijk door aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

Inspectie van de woning

De opzichter van Woonforte komt bij langs voor een eindinspectie. U bepaalt op welke dag en tijd. Dat doet u heel eenvoudig online via Mijn Woonforte als u daar de huur opzegt. De afspraak die u dan maakt is bindend. Dat betekent dat de afspraak daarna niet meer verzet kan worden. Mocht u zelf onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u iemand machtigen die namens u op de afspraak aanwezig is. Vult u dan het machtigingformulier in.

Tijdens de eindinspectie controleert de opzichter of de woning goed is opgeleverd. U levert dan ook alle huissleutels in. We verwachten van u dat de woning leeg, heel en schoon is. U vindt de voorwaarden in onze checklist

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de huurder of bij de aanwezigheid van een woningaanpassing (ZAV) die nog niet bij ons bekend is, kan er een voorinspectie plaatsvinden. De opzichter neemt het besluit hiertoe.

Aanpassen van de woning

U heeft bijvoorbeeld een nieuwe keuken, een dakkapel of douchesteunen aangebracht. Als u uw huur online via Mijn Woonforte opzegt, geeft u aan of en zo ja, welke aanpassingen u heeft.

Heeft u voor deze aanpassing toestemming gekregen van Woonforte, dan kunnen deze in de woning achterblijven. Heeft u geen toestemming gekregen of geen toestemming gevraagd, dan kan het zijn dat u de aanpassingen moet weghalen voordat u de woning verlaat. Over het algemeen geldt: als uw aanpassing de woning heeft verbeterd en in goede staat is, mag deze blijven. De opzichter bepaalt dit volgens de geldende richtlijnen.

Overname

Ovename van zogenaamde 'roerende' goederen is een zaak tussen u en de eventuele nieuwe huurder. Het gaat dan om losse zaken zoals gordijnen, laminaat, kasten en dergelijke. De nieuwe huurder komt voor een bezichtiging bij u langs. U kunt dan samen afspreken of en zo ja welke meubels of stoffering de nieuwe huurder overneemt en voor welke prijs. Overname is niet verplicht! Bijvoorbeeld: de nieuwe huurder wil uw gordijnen, uw wasmachine en uw badkamerkastje overnemen. U spreekt samen af dat hij daar €100, - voor betaalt. Deze afspraken noteert u op het overnameformulier. Dit formulier krijgt u ook samen met de opzeggingsbevestiging van Woonforte. U ondertekent het formulier samen met de nieuwe huurder.

Bij de eindinspectie overhandigt u dit overnameformulier ingevuld en ondertekend aan de opzichter van Woonforte. De woning is dan verder leeg. Is de woning niet leeg, dan verwijdert Woonforte de goederen die niet op het overnameformulier staan. De kosten hiervoor worden aan u doorberekend.

Is er nog geen nieuwe huurder bekend op het moment dat u de woning oplevert, dan levert u de woning leeg, heel en schoon op.

Meterstanden gas, licht en water

Neem uiterlijk twee weken voordat u de sleutels inlevert contact op met uw water- en energieleveranciers om uw verhuizing door te geven. Op de dag van de eindinspectie neemt u zelf de standen van de gas-, elektriciteit- en watermeters op. Deze kunt u vervolgens doorgeven aan uw leveranciers, bijvoorbeeld uw energiebedrijf en Oasen. Zij maken de eindafrekening op en sturen deze naar uw nieuwe adres.

U krijgt een eindafrekening voor de stookkosten van het lopende jaar tot aan het moment van verhuizing. Deze eindafrekening ontvangt u pas in de maand april van het volgende jaar ná uw verhuizing. Tussen uw verhuizing en de eindafrekening kan dus een ?inke periode liggen.

Vertreknota

Binnen één maand na beëindiging van de huurovereenkomst ontvangt u van ons de vertreknota. In de vertreknota verwerken wij de huur die u nog moet betalen of van ons terugkrijgt en eventuele kosten in verband met het niet leeg, heel en schoon opleveren van de woning.

Afrekening servicekosten in april

De afrekening van de servicekosten vindt eenmaal per jaar in april plaats. Deze ontvangt u dus pas nadat u verhuisd bent.Vergeet dus niet om bij uw verhuizing uw nieuwe adres door te geven aan Woonforte! Als u het afgelopen jaar bent verhuisd, dan krijgt u een afrekening vanaf de datum waarop de huur is begonnen.

Vervallen registratie woningzoekende

Verhuist u naar een sociale huurwoning van één van de verhuurders van WoningNet Holland Rijnland, dan vervalt uw registratie en die van uw medehuurders. U kunt zich wel direct weer inschrijven bij WoningNet Holland Rijnland op de website of aan de balie van één van de deelnemende verhuurders. Verhuist u naar een vrije sectorwoning, dan blijft uw registratieduur staan.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw verhuizing dan ook door aan de Belastingdienst. U kunt een wijzigingsformulier opvragen bij de Belastingtelefoon of op de website van de Belastingdienst.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl