Voorwaarden voor een huurwoning

U bevindt zich hierzo: Home | Ik zoek een woning | Sociale huurwoning | Voorwaarden voor een huurwoning

Voorwaarden voor een huurwoning

Voor een sociale huurwoning in de gemeente Alphen aan den Rijn moet u aan voorwaarden voldoen. Valt u buiten die voorwaarden, dan kunt u alleen een huurwoning in de vrije sector zoeken.

Woonmarkt

Voorwaarden voor inschrijving

Iedereen van 18 jaar en ouder en in bezit van de Nederlandse nationaliteit of rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen kan zich inschrijven als woningzoekende. Onder de regio Holland Rijnland vallen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Inkomensgrens voor sociale huurwoningen

Voor sociale huurwoningen gelden strenge inkomensgrenzen. Woningcorporaties moeten 80% van de sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een jaarlijks huishoudinkomen van maximaal
€ 38.035,- (prijspeil 2019). Lees meer over passend toewijzen.

Minimaal 10% van de vrijgekomen woningen verhuurt Woonforte aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 38.035,- en € 42.236. Voor de rest geldt geen inkomensgrens, maar hiervoor gelden wel de voorrangsregels van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan urgent woningzoekenden en mensen die een nieuwe woning nodig hebben wegens sloopplannen.

Controle van uw inkomen/ Aanvragen inkomensgegevens

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van Woonforte controleren wij uw inkomen. Om dat correct te kunnen doen, moet u van alle gezinsleden (kinderen niet, zowel minderjarig als meerderjarig) de volgende documenten inleveren:

 • De meest recente gegevens van uw inkomen, zoals:

  - Definitieve aanslag inkomstensbelasting
  - Voorlopige aanslag inkomstenbelasting
  - IBRI-formulier 2017/2018 (het voormalig IB 60-formulier). Heeft u een IBRI-A? In dat geval dient u ook het IBRI-formulier 2017/2018 in te leveren.

 • De inkomensgegevens van de laatste drie maanden (dit kunnen loonstrookjes zijn, maar ook een verklaring van een uitkering bijvoorbeeld).
 • Indien van toepassing een bewijs van studiefinanciering van DUO of een CIZ-indicatie.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning wordt uw inkomen van 2017/2018 (IBRI-formulier) aan de hand van het inkomensregistratieformulier geïndexeerd. Dit inkomen bepaalt uiteindelijk of u voldoet aan de voorwaarden voor een huurwoning.

Verder dient u mee te nemen, indien van toepassing:

 • Legitimatiebewijs.
 • Aanvullende gegevens over u en uw gezinsleden. Vult u daarom de kandidaat-verklaring (Deel I) in.
 • Informatie van uw huidige verhuurder over uw woon- en betaalgedrag. Uw verhuurder dient de verhuurdersverklaring (Deel II) in te vullen.
 • Wanneer u met urgentie kandidaat bent, een kopie van de brief waarin de urgentie wordt toegewezen. (Dit is om eventuele bijzondere eisen voor de urgentie mee te nemen in toewijzing/huurcontract).
 • Het verkoopcontract van uw woning of een bewijs dat de woning in verkoop is.  

Als u niet in de gemeente Alphen aan den Rijn woont, neem dan ook een uittreksel uit het bevolkingsregister mee waaruit blijkt hoelang en met hoeveel personen u op uw huidige adres woont.

Let op!

Wilt u binnenkort reageren op een woning? Vraag dan alvast uw IBRI-formulier aan bij de Belastingdienst. Zonder een definitieve aanslag of IBRI kunt u geen sociale huurwoning huren bij Woonforte en gaat de woning naar een volgende kandidaat. Zorg er dus voor dat u uw IBRI-formulier bij de hand heeft. Dat voorkomt teleurstelling tijdens het verhuurgesprek.
U kunt ook via uw DigiD een inkomensverklaring van de Belastingdienst opvragen. U heeft binnen enkele minuten een overzicht. Deze inkomensverklaring kunt u printen en meesturen/meenemen.

Tip:

Wist u dat u uw inkomstenverklaring ook kan uploaden op Huren in Holland Rijnland? U hoeft dan nooit meer te zoeken naar losse papieren en u accepteert u een woning dan kunt u de verklaring direct meesturen. U kunt uw inkomstenverklaring uploaden bij uw profiel.

Wat is het huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen is het jaarlijkse inkomen van uw huishouden. De Belastingdienst noemt dit het verzamelinkomen.

U telt hiervoor uw eigen inkomen, dat van uw partner en van eventuele huisgenoten bij elkaar op. Het inkomen van kinderen (zowel minderjarig als meerderjarig) telt niet mee.

Als uw huishoudinkomen te hoog is, komt u als nieuwe huurder niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. U kunt dan een woning in de vrije sector huren.

Meer informatie over welk inkomen meetelt voor een sociale huurwoning.
Schema toetsing huishoudinkomen huurders.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl