Afdelingen en functies

U bevindt zich hierzo: Home | Over Woonforte | Onze organisatie | Afdelingen en functies

Afdelingen en functies

Hoe ziet de organisatie van Woonforte eruit? Wie zit waar?

Op deze pagina vindt u de afdelingen van Woonforte en wie de managers zijn. Dit is de formele structuur. In de praktijk werken we vooral als een netwerkorganisatie en werken we veel met multidisciplinaire teams en projectgroepen.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder a.i. van Woonforte is Frans Kooiker.

Afdeling Wonen

De afdeling Wonen verzorgt de verhuur van de woningen en het bedrijfsonroerend goed. De Eerstelijns Service is het aanspreekpunt voor alle klanten en woningzoekenden. De teams Oost, West en Zuid verzorgen de verhuur van de woningen aan de woningzoekenden die via WoningNet Holland Rijnland een woning krijgen toegewezen. Zij houden zich ook bezig met leefbaarheid van buurten, het oplossen van betalingsachterstanden en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. De afdeling Bijzonder Vastgoed verhuurt bedrijfsonroerend goed, veelal met een maatschappelijke bestemming (bijvoorbeeld zorgwoningen, ruilwinkel, sociaal restaurant, maar ook winkels, bedrijven etc.). Deze afdeling regelt ook de verkoop van woningen en de verhuur van vrije sectorwoningen.  

Manager Wonen /MT-lid Aad van der Reijken
Manager Eerstelijns Service                      Michaela de Jong
Manager Team Oost     Bianca van Zon
Manager Team West       Irene Bergmans
Manager Team Zuid     Annemiek Goudkade
Manager Team Bijzonder Vastgoed                                        Rosita Pauëlsen-Fles

 

Afdeling Vastgoed  

De afdeling Vastgoed bouwt, renoveert en onderhoudt de woningen van Woonforte. Het team Dagelijks Onderhoud verzorgt de reparatieverzoeken en het onderhoud bij woningmutaties. Het team Ontwikkeling verzorgt nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud. Het team Bedrijfsbureau en Inkoop verzorgt het contractbeheer en beheert de technische gegevens van ons bezit.

Manager Vastgoed / MT-lid Erwin van Rijnberk
Manager Dagelijks Onderhoud Bert van Beusekom
Manager Bedrijfsbureau en Inkoop                                         Piet de Vos

 

Afdeling Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie

De afdeling Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie maakt het beleid voor Woonforte. Zij bepalen de samenstelling van de woningportefeuille, dus welke woningen gaan we verkopen, waar en welk type woningen gaan we nieuw bouwen, welke woningen moeten we renoveren en dergelijke. De afdeling verzorgt de communicatie voor en over Woonforte, en beheert de communicatiemiddelen zoals de website, digitale nieuwsbrief, de maandelijkse pagina in nieuwsbladen en perswoordvoering.

Manager Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie / MT-lid Suzan Knipp

 

Afdeling Financiën en Bedrijfsvoering

De afdeling Financiën houdt zich bezig met treasury, de boekhouding, de begroting, het jaarverslag, de managementrapportages en alle betalingen. De afdeling ICT en Faciliteiten zorgt ervoor dat iedereen zijn werk kan doen.

Manager Financiën en Bedrijfsvoering / MT-lid     Gijs van Ooi
Manager Financiën    Theo Herr
Manager ICT en Faciliteiten    Leen Spaans

 

Afdeling Control

De afdeling Control zorgt dat Woonforte compliant is. Ze controleert of alle werkprocessen naar behoren verlopen (en volgens de wettelijke regels).

Controller                                                                                      Olaf van der Steen

 

Afdeling P&O

Deze afdeling houdt zich bezig met het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan.

Manager P&O                                                                          Mechteld Albers

                                     

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl