Derden

U bevindt zich hierzo: Home | Over Woonforte | Privacy Statement | Derden

Derden

Woonforte verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden.

Denkt u dan bijvoorbeeld aan aannemers, installatiebedrijven en deurwaarder ten behoeve van communicatiedoeleinden.

Woonforte heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt. Enkel de noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan de derde partij.

Woonforte is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.

Woonforte kan op grond van convenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. De gegevensuitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is. Woonforte is partij bij de volgende convenanten:

  • Convenant hennepkwekerijen;
  • Convenant Zorgnetwerken ZHN;
  • Convenant voorkoming huisuitzettingen;
  • Convenant Veiligheidshuis Hollands Midden;
  • Samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling;
  • Convenant Gemeente Alphen aan den Rijn gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude.

In alle andere gevallen vragen we u om toestemming. Die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

 

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl