Uw rechten

U bevindt zich hierzo: Home | Over Woonforte | Privacy Statement | Uw rechten

Uw rechten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer, via privacy@woonforte.nl.

U heeft daarnaast altijd de volgende rechten:

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. Een deel van de verwerkte persoonsgegevens kunt u zelf inzien in uw account van Mijn Woonforte. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin u inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.

Recht op correctie

U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Een deel van de persoonsgegevens kun u zelf wijzigen in uw account van Mijn Woonforte.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om Woonforte te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

  1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
  2. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  3. u uw toestemming intrekt (indien de verwerking hierop is gebaseerd).

Recht van beperking

U heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen als u de gegevens bijvoorbeeld:

  • nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u een verzoek indient, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Wij behandelen uw aanvraag binnen één maand.

Dataportabiliteit

U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand te verkrijgen. Tevens heeft u het recht die persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons.
Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:

  • digitaal verwerkt worden, en
  • die in het kader van de huurovereenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt.

Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de rechtsgrond ‘belang van de organisatie’ dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u een verzoek indient, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Wij behandelen uw aanvraag binnen één maand.Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl