Welke gegevens verzamelen wij?

U bevindt zich hierzo: Home | Over Woonforte | Privacy Statement | Welke gegevens verzamelen wij?

Welke gegevens verzamelen wij?

Bent u geïnteresseerd in een van onze verhuureenheden zoals een woning of een parkeergelegenheid en schrijft u zich in als geïnteresseerde, dan hebben wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • KvK uittreksel (indien van toepassing).

Wanneer u woningzoekende of huurder van ons wordt, hebben wij in ieder geval van u de volgende persoonsgegevens nodig:

 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en inkomensverklaring;
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst zoals contacthistorie (waarover, wanneer en op welke wijze u contact met ons op heeft gehad) en verificatie van uw identiteit;
 • gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;
 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een wet.

Grondslagen

Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. De grondslagen die wij daarvoor hanteren zijn:

 • uitvoeren van een overeenkomst; alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de huurovereenkomst;
 • wettelijke plicht; gegevens die wij verplicht moeten doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, politie en andere overheidsinstanties;
 • gerechtvaardigd belang; gegevens die wij nodig hebben voor intern beheer, behartiging van onze belangen en beveiliging, waarbij de afweging is gemaakt tussen de zwaarte van het belang van Woonforte en de inbreuk op uw privacy;
 • ondubbelzinnige toestemming: in sommige gevallen worden uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerkt. Deze toestemming mag door u altijd ingetrokken worden.

Klantportaal: Mijn Woonforte

Iedere huurder van Woonforte krijgt inloggegevens voor een persoonlijke pagina op Mijn Woonforte. Het genereren van deze inloggegevens gebeurt automatisch zodra het e-mailadres bij ons bekend is. Voor een huurder is het mogelijk een account aan te maken door het invullen van het e-mailadres, danwel postcode, huisnummer, geboortedatum en machtigingskenmerk. De ten behoeve van informatieverzoeken, e-mail of verzoeken vanuit Mijn Woonforte verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.  

Website

Woonforte verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op de website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze website te verbeteren. Informatie over bezoeken aan onze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Op onze website is het ook mogelijk om interesseformulieren in te vullen bij koopwoningen, bedrijfsruimtes en soms in het geval van een project. We vragen de volgende gegevens van u:

 • Koopwoning: naam, e-mailadres, telefoonnummer, of men huurder is of niet en naar welke type woning de voorkeur uitgaat.
 • Bedrijfsruimte: bedrijfsnaam, contactpersoon, KvK nummer, adres, telefoonnummers, e-mailadres, website van het bedrijf, oprichtingsdatum, benodigde ruimte (bestemming), minimaal en maximaal aantal m2, minimale en maximale netto huurprijs en gewenste locaties.
 • Project: naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectspecifieke vragen.

Via onze website kunnen belangstellenden zich aanmelden voor het digitale Woonnieuws. Dit gebeurt op de aanmeldingspagina van Spotler.com waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. In dit formulier vragen we naar: e-mailadres, voorletters, voornaam en achternaam.

Marktonderzoek

Wij willen een Alphen aan den Rijn waar mensen gelijke kansen hebben, in vrijheid en veiligheid leven, een passend thuis hebben en deel hebben aan een sterke en duurzame samenleving. Om een passend thuis te bieden, benaderen wij huurders ook actief met een passend aanbod en vragen wij hen mee te denken over ons beleid rondom sociale volkshuisvesting. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van onderzoeken of enquêtes. Wij gebruiken uw contactgegevens om u uit te nodigen voor het onderzoek. U kunt zich hier altijd voor afmelden. De onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd.

Videocameratoezicht

In het kader van de bescherming en beveiliging van personen, gebouwen, terreinen en zaken waar Woonforte eigenaar en/of verantwoordelijk voor het beheer is en voor het bestrijden van overlast, maakt Woonforte gebruik van duidelijk zichtbare camera’s. Voor de inzet van camera’s hebben wij een uitgebreide privacybeoordeling gedaan en hierbij de organisatiebelangen alsook de belangen van onze huurders en medewerkers hierin meegenomen. Deze camera’s hangen in onze kantoorgebouwen en in bepaalde huurderscomplexen. Middels bordjes of stickers wordt de aanwezigheid van de camera’s kenbaar gemaakt.

De camerabeelden worden niet langer bewaard dan twee weken. Met onze cameraleverancier hebben wij afspraken gemaakt om uw privacy te waarborgen.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl