Veilig BBQ-en

U bevindt zich hierzo: Home | 2018 | Augustus | Veilig BBQ-en

Veilig BBQ-en

Wat een feestje: het blijft nog even mooi weer. Mocht u dit weekend de BBQ aansteken: we hebben een aantal tips voor veilig BBQ-en. Veel plezier!

BBQ

Algemene tips

 • Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver kan worden gelopen.
 • Zet een draagbare barbecue niet op een houten of plastic tafel of op droog gras. Door de stralingshitte kan dit in brand vliegen.
 • Houd rekening met de windrichting (overwaaien van vonken). Kies een windvrije plaats of scherm de barbecue af met een windscherm.
 • Plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels, struiken of tent (camping).
 • Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue.
 • Zorg dat kinderen op een veilige afstand van de barbecue blijven. Van de mensen die zich na een barbecueongeval bij de spoedeisende hulp melden met brandwonden is ruim een kwart jonger dan 5 jaar.
 • Zet uit voorzorg een brandblusser of emmer water naast de barbecue. Een emmer water kan direct gebruikt worden bij het koelen van slachtoffers en het blussen van een brandende omgeving. Bij eventuele brandwonden moet u bij voorkeur direct en minstens tien minuten koelen met stromend (lauw) water. Raadpleeg zo nodig medische hulp via uw huisarts of bel bij spoed 112.
 • Zorg dat de degene die de barbecue bedient nuchter is, stel een BBQ-BOB aan.
 • Om veilig te barbecueën is het gebruik van speciale handschoenen belangrijk, welke bescherming geven tegen de hoge temperaturen.

Tips bij BBQ-en met houtskool

 • Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger.
 • Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof. Gebruik nooit benzine, petroleum, brandgel of spiritus! Brandgel kan bij hoge temperaturen in de fles ontploffen en benzine, petroleum en spiritus veroorzaken grote steekvlammen. Overgiet een brandende barbecue nooit met extra brandstof om aan te wakkeren.
 • Neem de tijd, reken op minstens een half uur. Zodra de kolen gloeien, dus niet meer vlammen, kunnen die spiesjes erop.
 • Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier.
 • Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand of m.b.v. een deksel. Ga nooit met een brandende barbecue lopen.

Tips bij BBQ-en met gas

 • Controleer de datum op de gasfles.
 • Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop) en zorg dat de gasfles goed is aangesloten.
 • Zet de gasfles rechtop naast de barbecue.
 • Steek de barbecue aan op het moment dat u het gas opendraait.

Tips bij elektrisch BBQ-en 

 • Pas op voor regen. De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting.
 • Zet een elektrische barbecue dus ook niet vlakbij een vijver of zwembad.
 • Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.
 • Rol bij gebruik van een kabelhaspel het gehele snoer af.
 • Pas op voor struikelgevaar: leg het snoer plat op de grond en zo min mogelijk in de looproute.

Tot slot: BBQ-en op het balkon?

U kunt niet overal zomaar barbecueën. Houd u aan de plaatselijke regels. Barbecue in ieder geval nooit in huis. Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. U loopt dan het gevaar op koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar: het proeft of ruikt niet en voor dat u het weet raakt u bewusteloos.

Barbecueën op het balkon is omstreden vanwege mogelijk brandgevaar en rook/stank overlast. Overtuig u allereerst of het huisreglement van uw appartement/flat dit toestaat of dat er bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. Vanwege het brandrisico (bij kolen of gas) wordt geadviseerd op balkons uitsluitend gebruik te maken van elektrische barbecues (als voorbeeld de balkon inductiebarbecue). Hierdoor zal ook de rookontwikkeling/ -verspreiding beperkt kunnen blijven en daarmee mogelijke klachten van omwonenden.

Foto: Natwerk

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte