Kostenbesparing op CV-onderhoud door gezamenlijke inkoop

U bevindt zich hierzo: Home | 2018 | Juni | Kostenbesparing op CV-onderhoud door gezamenlijke inkoop

Kostenbesparing op CV-onderhoud door gezamenlijke inkoop

De vier woningcorporaties in het Groene hart hebben gezamenlijk het onderhoud aan de Cv-installaties aanbesteed. Per 1 juli 2018 wordt het onderhoud aan de CV-installaties van ruim 28.000 huurwoningen uitgevoerd door twee bedrijven. Mozaïek Wonen, QuaWonen, Woonforte en Woonpartners Midden-Holland besparen daarmee ieder 10 tot 25% met behoud van kwaliteit en goede dienstverlening.

Directeuren corporaties en cv-bedrijven

Op maandag 25 juni ondertekenden de vier directeuren van de corporaties en de onderhoudsbedrijven de contracten. De vier corporaties werken al enkele jaren samen. Door het gezamenlijk aanbesteden van contracten en het inkopen van diensten, krijgen de corporaties meer slagkracht. Het werkgebied van de corporaties heeft voor een deel overlapping. Daarom is het ook eenvoudiger om voor bepaalde gebieden met dezelfde leverancier te werken. De corporaties waren vooral op zoek naar leveranciers die hun kunnen ontzorgen en adviseren. En ze wilden besparen op de kosten.

Ruim een ton

Woonforte bespaart ruim 100.000 euro per jaar met de gezamenlijke aanbesteding. Dat geld investeren wij weer in onze woningen.

24/7 bereikbaar

De bewoners gaan hun onderhoud van de Cv-installatie krijgen van Feenstra Verwarming en/of Comfort Partners. Deze bedrijven zijn 24/7 bereikbaar. De contracten zijn getekend voor een periode van vijf jaar. Het onderhoud aan de installaties staat standaard elke twee tot drie jaar gepland, afhankelijk van het type Cv-ketel. Voor de komende onderhoudsbeurt, nemen de bedrijven contact met de bewoners.

Heeft u een individuele cv-ketel van Woonforte, dan belt u voor het melden van storingen: 088 84 55 000.

Co-makerschap

Binnen de contracten zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening, het inzetten van personeel, de onderhoudskosten per woning en vervanging van ketels, etc. “Deze contracten zijn opgesteld op basis van een co-makerschap/partnerschap. Dit wil zeggen dat de samenwerkingsrelatie belangrijker is dan de opdrachtgever-opdrachtnemersrol. Op basis van gelijkwaardigheid gaan de partijen aan de slag,” aldus de vier corporaties. De individuele corporaties zullen ieder voor zich de adviezen analyseren, beoordelen en al dan niet opvolgen.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte