Wat willen de Boskoopse huurders?

U bevindt zich hierzo: Home | 2018 | Maart | Wat willen de Boskoopse huurders?

Wat willen de Boskoopse huurders?

Woonforte nodigt huurders in Boskoop uit om mee te denken over hoe het huren in Boskoop prettiger en beter kan.

Huurdersvertegenwoordiging nieuwe stijl in Boskoop

Dit kan via korte bijeenkomsten of een digitale enquête. Geen langdurige praatsessies maar korte snelle acties om te horen hoe Boskoopse huurders over bepaalde thema’s denken.

Sinds de Boskoopse huurdersvertegenwoordiging SAVAH zichzelf heeft opgeheven, is nagedacht over een ‘vertegenwoordiging nieuwe stijl’. Vandaag ontvangen alle Boskoopse huurders hierover een brief. Huurders kunnen zich aanmelden voor bepaalde thema’s, zoals energiebesparing en duurzaamheid, huisvesting voor ouderen, huurwoningen voor jongeren, of de woonomgeving, zoals het groen, speelplaatsen of parkeren in de wijk. We hopen op veel aanmeldingen!

 

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte