Meer sociale huurwoningen

U bevindt zich hierzo: Home | 2019 | December | Meer sociale huurwoningen

Meer sociale huurwoningen

Gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporaties Habeko wonen, Woonforte en hun huurdersorganisaties ondertekenden donderdag 12 december de prestatieafspraken voor het jaar 2020.

Voor iedereen een passende woning

In de prestatieafspraken is vastgelegd wat ieders bijdrage is aan het vergroten van het aantal sociale huurwoningen en de huisvesting van bijzondere groepen en senioren in onze gemeente. De prestatieafspraken moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner ongeacht zijn of haar inkomen passende huisvesting heeft.

"Zal wel moeilijk worden"

Het zal wel moeilijk worden om volgend jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn veel goedkope huizen te bouwen. De donderdag getekende prestatieafspraken met de woningcorporaties Habeko (Hazerswoude, koudekerk en Benthuizen) en Woonforte (Alphen-stad en Boskoop) gaan vooralsnog uit van een opgave van 139 huizen in de sociale sector. De bouw daarvan moet in 2020 beginnen.

,,Ik denk dat het moeilijk is om in 2020 meer te bouwen dan dit jaar’’, zegt Van As na ondertekening van de overeenkomst met Habeko en Woonforte. Dit jaar blijft de teller qua goedkope nieuwbouwwoningen in Alphen aan den Rijn steken op ruim twintig eengezinswoningen en 42 appartementen.

Enkele voorbeelden van de afspraken die gemaakt zijn:

  • de gemeente en Woonforte werken samen aan de versnelde realisatie van sociale huurwoningen, onder andere door te bouwen op de onorthodoxe woningbouwlocaties.
  • Habeko wonen richt zich samen met de gemeente op het realiseren van de sociale huurwoningen op de beschikbare locaties in de dorpen waar zij actief is.
  • Daarnaast stimuleren woningcorporaties de doorstroming van senioren door hen voorrang te geven als zij van een eengezinswoning verhuizen naar een seniorgeschikt appartement.

Om de huisvesting van kwetsbare groepen in goede banen te leiden hebben de gemeente en corporaties samen een Huisvestingsplan bijzondere groepen opgesteld. Verder organiseren de gemeente en corporaties met ondersteuning van de huurdersorganisatie(s) een bijeenkomst om in kaart te brengen welke groepen een huurachterstand kunnen oplopen en hoe dat voorkomen kan worden.

Meer weten? Lees dan de Prestatieafspraken 2020.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte