Met elkaar prioriteiten vaststellen

U bevindt zich hierzo: Home | 2019 | Juni | Met elkaar prioriteiten vaststellen

Met elkaar prioriteiten vaststellen

Maandag 27 mei 2019 ging Woonforte in gesprek met haar stakeholders. Dit zijn de organisaties die sterke verbindingen hebben met de activiteiten en het werkgebied van de corporatie. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente, de huurdersvertegenwoordiging, zorginstellingen en buurtinstanties. We keken gezamenlijk terug op een goed jaar en bepaalden de prioriteiten voor het komende jaar.

In gesprek met de stakeholders op 27 mei

Het was een jaar met veel ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw. Zeker gelet op deze tijd waarin locaties nauwelijks voor handen zijn en bouwen heel duur is, is nieuwbouw voor een woningcorporatie lastig. Dat vraagt meer voorbereidingstijd. Dat is gebeurd in 2018. We kunnen melden dat er in 2019 een paar nieuwbouwprojecten aankomen. Ook meldde wethouder Gerard van As dat de gemeente bezig is met verkenning om buiten de grenzen van de kern Alphen te bouwen.

Renovaties en projecten voor energiebesparing lopen er volop maar gaan niet zo hard zoals wij hoopten. De snelheid van het zonnepanelenproject neemt iets af door de hinder van de Flora- en Faunawetgeving en de beperkte capaciteit bij Liander. Ook blijft Woonforte zich inzetten voor de betaalbaarheid van de huren. Vorig jaar lag de gemiddelde huurverhoging ver onder de inflatie en ook dit jaar blijft de gemiddelde huurverhoging eronder.

Wat zijn de prioriteiten voor 2019?

Zo’n 75% van de aanwezigen vond het verantwoord dat Woonforte in deze tijd van zeer hoge bouwkosten blijft investeren in nieuwbouw. Qua duurzaamheid was er grote verdeeldheid over of Woonforte moet investeren in dure BENG/NoM investeringen. Dit vanwege de kosten en stand der techniek.

De financiële polsstok van Woonforte is niet toereikend om alle ambities te realiseren. De aanwezigen stelden de prioriteit bij nieuwbouw en aankoop van woningen. Op de voet gevolgd door betaalbaarheid. Duurzaamheid is daarmee de sluitpost geworden.

De stijgende lijn in de klanttevredenheid gaan we doorzetten in 2019.


Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte