Betaalt u veel huur en is uw inkomen laag?

U bevindt zich hierzo: Home | 2020 | Januari | Betaalt u veel huur en is uw inkomen laag?

Betaalt u veel huur en is uw inkomen laag?

Dan kunt u in 2020 huurbevriezing en huurverlaging aanvragen!

Geld overhouden met huurverlaging of huurbevriezing

Passend toewijzen betekent dat u een woning huurt met een passende huur voor uw (jaar)inkomen. Maar wat nu als de huur in het verleden hoger was dan nu volgens passend toewijzen? Dan kan Woonforte dit voor u aanpassen!

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen én relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020.

  1. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd.
  2. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging voor u niet doorgaat. Dat deze 0 % is.
    Dat moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Dat is bij Woonforte per 1 juli.

U kunt huurbevriezing of huurverlaging aanvragen als u zes maanden of langer relatief duur huurt? Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen zes maanden te wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen.

Wie kan in 2020 huurbevriezing aanvragen?

Huurbevriezing: in 2020 gaat het om twee groepen huurders van sociale huurwoningen:

Groep 1
U heeft een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen. Dat betekent:

De aftoppingsgrens in 2020 is:
- € 619,01 voor één- en tweepersoonshuishoudens
- € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen. 

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
- Lager dan € 15.500,- als je alleen woont
- Lager dan € 26.500,- als je met 2 personen woont
- Lager dan € 33.500,-  als je met 3 of meer personen woont

Groep 2
U heeft een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen. Dat betekent:

Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:
- Tussen € 15.500,- en € 27.000,- als je alleen woont
- Tussen € 26.500,- en € 37.000,- als je met 2 personen woont
- Tussen € 33.500,-  en € 43.500,- als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan in 2020 huurverlaging aanvragen?

Huurverlaging: heeft u een kale huur van boven de € 737,14 en een laag inkomen? Dan kunt u in 2020 huurverlaging aanvragen.

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
- Lager dan € 15.500,- als je alleen woont
- Lager dan € 26.500,- als je met 2 personen woont
- Lager dan € 33.500,- als je met 3 of meer personen woont

Woonforte verlaagt de huur tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal € 48,- aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:
- schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten;
- kosten voor verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten;
- diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
- reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Hoe kan ik het aanvragen?

Stuur ons een melding en aanvraag voor huurverlaging of huurbevriezing. Dit kan per mail via service@woonforte.nl of via ons postbusnummer.

Stuur met uw aanvraag documenten mee waaruit blijkt:

  • wie er op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
  • wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst,  recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).

 

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte