Huurtoeslag

U bevindt zich hierzo: Home | Ik ben huurder | Huur | Huurtoeslag

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. U vraagt dit aan bij de Belastingdienst.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  • U bent 18 jaar of ouder, of u bent minderjarig en getrouwd.
  • U en uw medebewoner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Iedereen die bij u woont, is op uw adres ingeschreven bij de gemeente.
  • U huurt een zelfstandige woning. Dit is een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen toilet en keuken.

Vanaf 1 januari 2020: geen inkomensgrenzen meer voor huurtoeslag

Tot 1 januari 2020 was het zo wanneer je een euro boven de inkomensgrens verdiende, je gehele recht op huurtoeslag verviel. Dat leidde tot het moeten terugbetalen van (grote) bedragen aan de Belastingdienst. Nu loopt de huurtoeslag bij een stijgend inkomen langzaam terug naar nul.

Tot en met 2019 kwamen alleen huurders met een laag inkomen en beperkt spaargeld in aanmerking voor huurtoeslag. Vanaf 2020 kunnen ook huurders met een iets hoger inkomen toeslag krijgen. Als het inkomen stijgt, wordt de huurtoeslag geleidelijk minder. Welk jaarinkomen een huishouden maximaal mag hebben om nog toeslag te kunnen krijgen is vanaf 2020 geen harde grens meer in euro’s, maar hangt af van de huurprijs, het aantal bewoners en van het al dan niet bereikt hebben van de AOW-leeftijd. 

Wilt u huurtoeslag aanvragen, dan geldt voor het maximum dat u aan spaargeld (en ander vermogen) mag hebben nog wél een ‘harde grens’. Met 1 euro ‘te veel’ vermogen vervalt het recht op huurtoeslag.

Eigen bijdrage voor huurtoeslag

Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Dit is het deel 'basishuur'.
Die eigen bijdrage wordt hoger als het inkomen hoger wordt. De overheid heeft minimum bedragen vastgesteld die ieder huishouden (ook die met een heel laag inkomen) hoe dan ook zelf moeten betalen. De minimum bedragen past de overheid elk jaar op 1 januari aan.

Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur die u betaalt? Dan krijgt u in de praktijk geen huurtoeslag meer.

Wilt u hierover meer lezen bekijk dan de website van de Woonbond. Of kijk bij op de website van de Rijksoverheid.

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner?

Verdient u minder dan € 16.500,- én voldoet u aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag, dan ontvangt u de maximale toeslag van € 368 per maand. Hoe meer u verdient en meer inkomen heeft dan neemt de huurtoeslag af.

Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als ‘toeslagpartner’ dan mag u samen niet meer dan € 40.500,- verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 61.692 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 30.846,- aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 372,- per maand als u samen minder verdient dan € 24.500,-

Thuiswonende kinderen met inkomen

Heeft u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan telt een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag. Dit noemen wij een vrijstelling. Er wordt automatisch rekening met deze vrijstelling. De vrijstelling voor thuiswonende kinderen tot en met 22 jaar is € 4.885,-. Studiefinanciering en leningen tellen niet mee als inkomen.

Als u nog studeert

Ook in 2020 kunt u als student in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet aan een paar extra regels voldoen wilt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet ouder dan 18 jaar zijn, én u moet een zogenaamde ‘zelfstandige woonruimte’ huren.
Bent u bovendien jonger dan 23 jaar dan mag uw huur niet meer dan € 432,51 euro bedragen. Ook mag u niet meer dan € 30.846,- aan spaargeld in bezit hebben (vermogen).
Als u nog studeert én ouder bent dan 23 of u heeft een kind, dan gelden er andere regels voor u. De huur mag in dat geval maximaal € 737,14 bedragen.

Passend toewijzen

Heeft u recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan mag Woonforte u alleen (sociale huur)woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen’.

Welke huurprijs past bij uw verzamelinkomen? (prijspeil 2020)
Huishouden Inkomen tot AOW-leeftijd Inkomen vanaf AOW-leeftijd Passende huurprijs
1 persoon  < € 23.725,- < € 23.650,- < € 633,25
2 personen < € 32.200,- < € 32.075,- < € 633,25
3 personen en > < € 32.200,- < € 32.075,-
< € 678,66

Proefberekening

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mogen uw huurlasten niet te hoog of te laag zijn. Bij de huurlasten moet u uw servicekosten optellen. Ook mag u niet teveel inkomen en vermogen hebben.

Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

U kunt hier ook meteen nagaan of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Welke servicekosten tellen mee?

• schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
• energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij);
• huismeesterkosten;
• kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Huurtoeslag aanvragen

U kunt huurtoeslag aanvragen via de Belastingdienst, via Mijn toeslagen. U heeft hiervoor een DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig. Als u liever een papieren formulier invult, kunt u de Belastingtelefoon bellen om dit thuisgestuurd te krijgen. Woonforte heeft geen aanvraagformulieren beschikbaar voor de huurtoeslag.

Op het aanvraagformulier van de Belastingdienst wordt gevraagd naar het nummer van Woonforte bij de Kamer van Koophandel. Dit is 28 02 31 02.

Het duurt ongeveer acht weken om uw aanvraag te verwerken. Met Mijn toeslagen kunt u de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat wij uw gegevens hebben gekregen, kunt u dit zien op Mijn toeslagen. U kunt tot 1 september 2021 huurtoeslag over het jaar 2020 aanvragen. Het is tot 1 september 2020 nog mogelijk om huurtoeslag over het jaar 2019 aan te vragen.

U hoeft maar 1 keer huurtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Geef wel wijzigingen in de huurprijs en/of servicekosten door. Dit kan van invloed zijn op uw huurtoeslag.

Uitbetaling van huurtoeslag

De Belastingdienst stort de huurtoeslag op uw eigen bankrekening. Hiervoor geeft u uw eigen rekeningnummer door aan de Belastingdienst. Als u al huurtoeslag krijgt, kunt u het rekeningnummer wijzigen via Mijn toeslagen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. De Belastingdienst stort de huurtoeslag elke maand op uw rekening. Aan Woonforte betaalt u het volledige huurbedrag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over huurtoeslag? Bel dan de Belastingtelefoon, kijk op www.toeslagen.nl, of bel Woonforte voor meer informatie.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl