Huur opzeggen

U bevindt zich hierzo: Home | Ik ben huurder | Huur | Huur opzeggen

Huur opzeggen

Voordat u gaat verhuizen, zegt u de huurovereenkomst met Woonforte op. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week via Mijn Woonforte.

Verhuiswagen

Opzegtermijn

U kunt uw huur op elke willekeurige werkdag van de maand opzeggen. Het is niet noodzakelijk dat u wacht tot het einde van de maand. Wel geldt er een opzegtermijn van één maand. De huur kan alleen eindigen op een werkdag en niet in het weekend of een feestdag. De datum die u kiest voor de eindinspectie is tevens uw laatste huurdag. U betaalt huur tot en met de dag waarop de eindinspectie plaatsvindt.

Bekijk ook de pagina verhuizen voor meer informatie over bijvoorbeeld de eindinspectie van de woning.

Eerder opzeggen loont!

Wilt u de huur opzeggen? U kunt uw huur opzeggen meer dan een maand van tevoren. Het kan zelfs maximaal drie maanden van tevoren. Eerder uw huur opzeggen loont.

  • Zegt u twee maanden van tevoren uw huur op, dan ontvangt u een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25,-.
  • Zegt u drie maanden van tevoren op, dan ontvangt u zelfs een VVV cadeaukaart ter waarde van € 50,-.

Ook bij het overnemen van goederen is eerder opzeggen in uw voordeel. Want overnames zijn alleen mogelijk als de nieuwe huurder na beëindiging van de huurovereenkomst in beeld is. Hoe eerder u de huur opzegt, hoe groter deze kans is. U hoeft niet te wachten tot het einde van de maand om uw huur op te zeggen. Dat kan op elke willekeurige dag van de maand.

Overname

Als de nieuwe huurder bekend is, neemt hij of zij contact met u op. U bekijkt dan samen of er zaken zijn die de nieuwe huurder van u wil overnemen. Overname van zogenaamde 'roerende' goederen is een zaak tussen u en de eventuele nieuwe huurder. Het gaat dan om losse zaken zoals gordijnen, laminaat, kasten en dergelijke. De nieuwe huurder komt eerst voor een bezichtiging bij u langs. Pas nadat hij of zij de documenten heeft ingeleverd en als nieuwe huurder is aangewezen, kunt u afspraken maken over de overname. U kunt dan samen afspreken of en zo ja welke meubels of stoffering de nieuwe huurder overneemt en voor welke prijs.

Bijvoorbeeld: de nieuwe huurder wil uw gordijnen, uw wasmachine en uw badkamerkastje overnemen. U spreekt samen af dat hij daar € 100, - voor betaalt. Deze afspraken noteert u op het overnameformulier (drie partijen overeenkomst). Dit formulier vindt u als download in de opzeggingsbevestiging van Woonforte die u per mail ontvangt. U ondertekent het formulier samen met de nieuwe huurder. Let u erop dat de betaling van deze overname geregeld is voordat de eindinspectie plaatsvindt. Bij de eindinspectie overhandigt u dit overnameformulier ingevuld en ondertekend aan de opzichter van Woonforte. De opzichter ondertekent het formulier voor akkoord. De woning is dan verder leeg. Is de woning niet leeg, dan verwijdert Woonforte de goederen die niet op het overnameformulier staan. Dit gebeurt op uw kosten!

Overname is niet verplicht!

Is er een week voordat u de woning oplevert nog geen nieuwe huurder bekend? Dan kunt u contact opnemen met de klantconsulent. Want heeft u onderstaande goederen ter overname:
• harde vloerbedekking (laminaat, parket en/of hout),
• en/of lamellen
dan mag u deze mogelijk in uw woning achterlaten. U ontvangt hiervoor geen vergoeding. Of u de goederen mag achterlaten, is afhankelijk van de kwaliteit. De opzichter bepaalt uiteindelijk bij de eindinspectie of het terecht is dat de vloer en/of lamellen blijven. Of dat u deze alsnog moet weghalen.

Opzeggen via Mijn Woonforte

U regelt dat online heel eenvoudig met het digitale huurdersportaal Mijn Woonforte. Geef uw huuropzegging door wanneer het u uitkomt. Dat kan ook 's avonds of in het weekend. Handig toch? 

Het is niet mogelijk om de huur per e-mail of per telefoon op te zeggen. Bent u niet in de gelegenheid uw huuropzegging via Mijn Woonforte te doen, neem dan contact met ons op.

Medehuurder

Uw huisgenoot mag alleen de woning overnemen als hij of zij als medehuurder is ingeschreven bij Woonforte. Blijft de medehuurder in de woning achter? Dan moet u dat aangeven als u de huur opzegt. De medehuurder kan alleen achterblijven als hij of zij ook mede het huurcontract heeft ondertekend.

De huur verlengen

Als u eenmaal de huur schriftelijk heeft opgezegd, is dat bindend. Zowel voor Woonforte als voor uzelf.

Woonforte zoekt een nieuwe huurder en gaat daarmee een overeenkomst aan die óók bindend is. U kunt dus niet zomaar de huurovereenkomst verlengen, nadat u deze heeft opgezegd.

Daarom is het belangrijk om vooraf goed te bedenken of de opzegdatum haalbaar is, voordat u de huurovereenkomst opzegt.

Het kan voorkomen dat u op de afgesproken datum nog geen andere woning heeft. Soms is het dan mogelijk om een tijdelijke verlenging van de huur te krijgen. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met Woonforte.

Huur opzeggen bij ernstige ziekte

Als de huurder of medehuurder niet meer in staat is om zelf te tekenen voor de huuropzegging, dan is een bewijs nodig van een instelling of verzorgingshuis. Een familielid kan daarmee de huur opzeggen.

Huur opzeggen bij overlijden

Bij overlijden mag alleen een erfgenaam de huur opzeggen. Dit kan door het formulier 'aanvraag zaakwaarnemer' in te vullen. Stuurt u dan een kopie van de overlijdensakte mee. De opzegging dient binnen twee maanden na het overlijden bij ons binnen te zijn.

Wanneer er geen erfgenaam is, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch, aan het eind van de tweede maand na het overlijden. Daarna ontruimt Woonforte de woning.

Zolang de huurovereenkomst loopt, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de huur, het leegmaken van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning.

Overlijden van echtgenoot of partner

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had met de overledene, dan bent u automatisch medehuurder. De huurovereenkomst blijft dan ook geldig. Als medehuurder moet u wel een schriftelijk bericht sturen van het overlijden. Daarbij hoort een kopie van de overlijdensakte en een kopie van uw legitimatiebewijs.  

Overlijden van medebewoner

Als medebewoner bent u niet automatisch medehuurder. U kunt wel tot zes maanden na het overlijden in de woning blijven. Voor die periode kunt u dan de huurovereenkomst overnemen. Wilt u definitief in de woning blijven, dan moet u binnen die zes maanden een schriftelijk verzoek indienen om het contract op uw naam te krijgen.

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl