Onderhoudsprojecten en renovaties

U bevindt zich hierzo: Home | Nieuwbouw en onderhoudsprojecten | Onderhoudsprojecten en renovaties

Onderhoudsprojecten en renovaties

Woonforte doet elk jaar onderhoud aan wijken en woningen.

Via Mijn Woonforte en de onderhoudsplanning kunt u zien of uw woning of wijk dit jaar een opknapbeurt krijgt. 
Huurders waar Woonforte onderhoud gaat (laat) uitvoeren, krijgen hierover altijd vooraf bericht.

Sociale Regeling voor Grootonderhoud en Renovaties

Woonforte heeft samen met de Huurdersraad Albanianae afspraken gemaakt voor huurders die te maken krijgen met groot onderhoud en renovatie. Voor het uitvoeren van een aantal grote(re) onderhoudsprojecten zijn afspraken vastgelegd over bewonersparticipatie, (financiële) tegemoetkoming en ondersteuning voor bewoners voor en tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze sociale regeling geldt vanaf 1 maart 2018. U kunt bij Woonforte kosteloos een printversie opvragen.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de groot onderhoudsprojecten en renovaties 2018 zijn in volle gang. Voor de renovaties werkt Woonforte nauw samen met een vooraf geselecteerde aannemer. Alle voorbereidingen, onderzoeken en huurdersbezoeken doen we in samenwerking met deze aannemer. Na onze opdracht is de aannemer bij renovaties verantwoordelijk voor een goed verloop en uitvoering van het project. We houden bewoners/huurders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.