Urgentie

U bevindt zich hierzo: Home | Ik zoek een woning | Sociale huurwoning | Urgentie

Urgentie

Bij ernstige persoonlijke of medische problemen hebben mensen soms snel een andere huurwoning nodig. U kunt dan urgentie aanvragen. Daarmee krijgt u voorrang op de woningmarkt.

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?

U kunt urgentie aanvragen als het volgende voor u geldt:

  • u staat ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet Holland Rijnland;
  • u woont al ten minste twee jaar in de regio Holland Rijnland of, als u buiten de regio woont, kunt u aantonen dat urgentie op basis van een economische of maatschappelijke binding noodzakelijk is;
  • de reden voor de aanvraag is ook in deze regio ontstaan;
  • u verkeert in een acute noodsituatie;
  • u kunt bewijsstukken overleggen. Welke bewijsstukken nodig zijn, is afhankelijk van uw situatie. Dit wordt bij uw aanvraag met u besproken. 

Bij welke situaties?

Een acute noodsituatie verschilt per persoon. In het algemeen betekent dit dat u in ernstige, dringende problemen moet verkeren.

Bijvoorbeeld: er is sprake van een onvoorziene financiële teruggang in inkomen die niet te wijten is aan uzelf, denk daarbij aan baanverlies door ongeval of reorganisatie. Als de woonlasten dan een onevenredig deel van het inkomen uit zijn gaan maken, kan dit een reden voor urgentie zijn.

Urgentie aanvragen

U kunt een afspraak maken met een medewerker van Woonforte. Samen bekijkt u of een urgentieaanvraag kans van slagen heeft. Als u weinig kans maakt op urgentie, krijgt u dat meteen te horen. U beslist zelf of u toch een aanvraag wilt doen. 

Voor een urgentieaanvraag betaalt u €65,-. Dit kunt u per pin voldoen aan de balie. Het is niet mogelijk om dit contant te betalen. Dit is uw bijdrage aan de kosten voor de behandeling van uw aanvraag. Het geld krijgt u niet terug als uw aanvraag voor urgentie uiteindelijk wordt afgewezen.

De medewerker van Woonforte vertelt u welke gegevens en bewijzen u voor de aanvraag nodig heeft. Samen vult u de betreffende formulieren voor het aanvragen van een urgentie in. Zodra uw dossier compleet is, wordt deze per e-mail naar de regionele urgentiecommissie gestuurd. 

Soms is op verzoek van de urgentiecommissie aanvullend onderzoek nodig. Woningzoekenden met medische problemen worden dan uitgenodigd bij de GGD in Leiden. Als het om sociaal maatschappelijke problemen gaat, dan doet de MO-zaak in Leiden aanvullend onderzoek. Deze instanties brengen hun advies uit aan de regionale urgentiecommissie.

Na ongeveer acht weken krijgt u schriftelijk bericht over uw urgentieaanvraag. 

Reageren op woningen

Als aan u urgentie wordt toegekend, dan wordt in uw persoonlijke omgeving van WoningNet Holland Rijnland een zoekprofiel aangemaakt. Met uw urgentie heeft u dan voorrang op alle woningen die voldoen aan dit zoekprofiel. De woningen worden aangeboden via WoningNet Holland Rijnland. Woningen waarop mensen met urgentie voorrang hebben, staan met een speciaal icoon op de website van WoningNet Holland Rijnland vermeld.

Hoe lang is urgentie geldig?

Uw urgentieverklaring is zes maanden geldig. Met uw urgentie kunt u zelf vier maanden met voorrang zoeken naar woningen in het woningaanbod die voldoen aan het zoekprofiel. Als u binnen vier maanden nog geen woning heeft gevonden, dan krijgt u nog een eenmalige aanbieding van een corporatie in Holland Rijnland.

Woningzoekenden die met urgentie reageren op het woningaanbod mogen geen woning weigeren.

Zie ook

Zelf regelen

Zelf uw zaken regelen zonder rekening te houden met onze openingstijden of wachttijden? Dat kan!

Gewoon online, wanneer u dat wilt. Ook 's avonds en in het weekend. Ontdek het gemak.

Ga naar Mijn Woonforte

Tips?

Is u iets opgevallen op de site wat beter kan of mist u informatie? Laat het ons weten!
service@woonforte.nl