Kennisbank

Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe zuinig een woning is met energie. Het energielabel telt mee in het puntensysteem voor alle huurders. Energiezuinige woningen krijgen daarmee meer punten, onzuinige woningen minder. U kunt zelf in Mijn Woonforte zien wel...

Lees het volledige antwoord.

Groot onderhoud en renovaties

Woonforte doet elk jaar onderhoud aan buurten en woningen. Huurders waar Woonforte onderhoud gaat (laat) uitvoeren, krijgen hierover altijd vooraf bericht. Sociale Regeling voor Grootonderhoud en Renovaties Woonforte heeft samen met de huurdersverteg...

Lees het volledige antwoord.

Hennepkwekerijen

Hennepplantages/-kwekerijen komen wel eens voor in woningen en in garages in woonwijken. Het kweken van hennepplanten en ook het stekken, knippen of drogen is verboden. Het is gevaarlijk en illegaal, dus strafbaar.

Lees het volledige antwoord.

Huisbewaring

Stel, u kunt uw woning voor langere tijd niet bewonen. Bijvoorbeeld vanwege een studie, stage of tijdelijk (vrijwilligers)werk. Of vanwege een wereldreis, verpleging (passief of actief), revalidatie of detentie. En u wilt graag dat tijdens uw afwezig...

Lees het volledige antwoord.

Huur betalen

U betaalt de huur vooruit. Dit betekent dat bij Woonforte de huur vóór de eerste dag van de maand binnen moet zijn. U heeft verschillende mogelijkheden om de huur te betalen. De makkelijkste manier is via automatische incasso. Dit kunt u bij ons aanv...

Lees het volledige antwoord.

Huur opzeggen bij overlijden

Is een huurder van Woonforte en familie of een bekende van u? Gecondoleerd. Als nabestaande heeft u veel te regelen. Is de huurder die is overleden een medehuurder van u? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. U blijft de woning gewoon huren als u dat wil...

Lees het volledige antwoord.