Huurders van Woonforte kopen huurwoning met 5% korting

Woonforte verkoopt betaalbare woningen met 5% korting aan huurders. Met de opbrengsten investeert de corporatie in een breed en gevarieerd aanbod van nieuwbouw van vooral sociale huurwoningen.

Durf te dromen!

Voor starters en mensen met een laag en middeninkomen is het moeilijk om een woning te kopen. De huizenprijzen zijn doorgaans te hoog voor hen. Woonforte biedt deze mensen een unieke kans op een eigen woning. Met koopsommen die doorgaans lager zijn dan 2 ton komen er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar voor deze grote groep mensen. Woonforte heeft op dit moment 1.230 huurwoningen geselecteerd voor verkoop. De komende tien jaar wil de corporatie gemiddeld 85 woningen per jaar verkopen.

Voordeel voor huurders

Huurders van Woonforte krijgen 5% korting op een koopwoning als zij hun huurwoning leeg achterlaten. Op een koopsom van € 190.000,- scheelt dit € 9.500,-. Bovendien betalen starters (tot 35 jaar) op de koopwoningenmarkt geen overdrachtsbelasting van 2%. Daarmee besparen zij nog eens € 3.800.

Eigen huurwoning kopen

Huurders die wonen in een voor verkoop geselecteerde huurwoning kunnen hun eigen huurwoning met korting kopen. Dit is geen verplichting – zij kunnen natuurlijk gewoon blijven huren bij de corporatie.

Huurders voorrang bij verkoop

Als een woning vrijkomt die op de verkooplijst staat, dan krijgen huurders van Woonforte als eerste bericht over de verkoop.
Huurders kunnen zich bij Woonforte aanmelden voor de interesselijst. Als er een koopwoning beschikbaar komt, informeert Woonforte eerst de huurders die op de interesselijst staan. Zij krijgen als eerste de mogelijkheid tot koop. Huurders hoeven niet te bieden maar betalen de taxatiewaarde als koopsom. Daar bovenop ontvangen zij 5% korting als zij een huurwoning leeg achterlaten.

Als meerdere huurders geïnteresseerd zijn in één woning dan geldt de volgorde van toewijzing:

1. Huurder die een huurwoning leeg achterlaat uit een verkoopcomplex.
2. Huurder die een eengezins-huurwoning van Woonforte leeg achterlaat.
3. Huurder die een huurappartement van Woonforte leeg achterlaat.

Bij meerdere kandidaten in één categorie telt de langste woonduur in de huurwoning die zij achtergelaten.

Als er geen huurders zijn die een koopwoning kopen, dan komt deze woning beschikbaar voor de vrije markt. Bij verkoop geldt in principe het hoogste bod.
We werken voor de verkoop van huurwoningen samen met Drieman Garantiemakelaars, Makelaardij Deerenberg & Van Leeuwen en De Pater Makelaardij (voor Boskoop).

Ruim 1.500 nieuwe huurwoningen

Woonforte wil de komende tien jaar 1.500 nieuwe huurwoningen toevoegen aan de woningvoorraad. Dit is dringend nodig om de verstopte woningmarkt weer in beweging te krijgen en zo ruimte te scheppen voor verschillende groepen woningzoekenden. De komende vijf jaar heeft de corporatie al vergevorderde plannen voor 1.000 nieuwe woningen, een deel  hiervan is al in aanbouw.