Samenwerkingsovereenkomst duurzame warmte Planetenbuurt

Gemeente Alphen aan den Rijn, Woonforte en Alrijne zorggroep (ziekenhuis Alphen aan den Rijn en verpleeghuis Oudshoorn) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om een warmtenet te realiseren tussen Alrijne en Woonforte.

Dit warmtenet moet uit te breiden zijn naar delen van de rest van de Planetenbuurt zodat woning- en pandeigenaren in een later stadium hierop kunnen aansluiten. De gemeente voert de regie op de aanbesteding van het warmtebedrijf. Dit project is een eerste stap in de voorbereiding naar een aardgasvrije toekomst in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Verduurzamen woningvoorraad

Woonforte vindt dit een kansrijke manier om de woningen in de Herculesflat te verduurzamen. Gemeente Alphen aan den Rijn gaat daarnaast samen met de woning- en pandeigenaren in het gebied tussen het Alrijne Ziekenhuis en de Herculesflat van Woonforte op zoek naar oplossingen om hun woningen te verduurzamen en hiermee energie te besparen. Als woningeigenaren dit willen, kunnen zij mogelijk in een later stadium ook aansluiten op het warmtenet van Alrijne en Woonforte als dit succesvol is gerealiseerd.  

Doorstart

In oktober 2020 is bekend gemaakt dat een subsidie vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor de Planetenbuurt niet is toegekend. De gemeente heeft toen samen met Alrijne en Woonforte onderzocht of het project toch in aangepaste vorm door kan gaan. Een stapsgewijze aanpak in de Planetenbuurt blijkt het meest haalbaar.

Voorbereiding op een aardgasvrije toekomst

In Nederland staan we voor de opgave om de CO2-uitstoot te verminderen door bestaande bouw te isoleren en een alternatief te vinden voor aardgas. Dit is vastgelegd in het landelijke Klimaatakkoord. De stip op de horizon is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht gekregen om voor eind 2021 een plan uit te werken waarin staat wanneer welke wijken van het aardgas afgaan (Transitievisie Warmte). Het project duurzame warmte Planetenbuurt is een voorbereiding op een aardgasvrije toekomst. De focus in dit project ligt op energiebesparing. Op deze manier helpen we de warmtetransitie op gang. De stap naar volledig aardgasvrij volgt op de langere termijn.