School Mendelweg maakt plaats voor eengezinswoningen

Waar vroeger de Immanuelschool stond, wil de corporatie eind van dit jaar 23 sociale huurwoningen bouwen.

Wethouder Van As en directeur-bestuurder van Woonforte, Monique Brewster zetten hun handtekening onder de koopovereenkomst.

Wethouder Gerard van As: “Wij hebben deze grond uitdrukkelijk toegewezen voor de realisatie van sociale huurwoningen. De verkoop aan Woonforte garandeert dit.” Met de bouw van 23 sociale huurwoningen geven de gemeente en de corporatie verdere invulling aan de prestatieafspraken. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van de grond, inclusief het slopen van de oude gymzaal, en het inrichten van de openbare ruimte.

Presentatie aan omwonenden

In mei 2022 presenteerden gemeente Alphen aan den Rijn en Woonforte de voorgenomen bouwplannen aan de omwonenden van de Mendelweg. De omwonenden waren positief over het beeldplan van de eengezinswoningen in de vorm van een hofje. De nieuwe bewoners parkeren straks op het terrein zelf.

Start bouw

Woonforte hoopt begin 2024 te starten met de bouw van de nieuwe eengezinswoningen. Monique Brewster: “Met deze woningen krijgen (jonge) gezinnen in Boskoop een mooie kans om door te stromen naar een duurzame, ruime huurwoning.”

Deze 23 sociale huurwoningen zijn nul-op-de-meter en zeer energiezuinig. De corporatie gaat kiezen voor conceptwoningen. Het voordeel van conceptwoningen is een kortere voorbereidingstijd ten opzichte van traditionele bouw. Vaak is de bouwtijd ook minder lang en dat betekent een kortere periode met overlast voor de omwonenden.

  Woonforte bouwt aan de toekomst