Huurverlaging

Deze regeling is op 31 december 2021 vervallen en kan niet meer worden aangevraagd. 

Veel gevraagd over Huurverlaging

Mijn inkomen is gedaald, ik kan de huur niet meer betalen. Wat nu?

Algemeen

Of u in aanmerking komt, hangt af van het aantal personen, het inkomen en de huurprijs volgens de bestedingsnormen van het NIBUD.  

Deze regels gelden voor 3 jaar (2020/2021/2022)  

1.            Huurverlaging is mogelijk bij huishoudens met een laag inkomen en een huur boven € 763,47 (de liberalisatiegrens per 1-1-2022). Daarbij uitgaand dat de huurder wel in een woning woont die bij mutatie, in de sociale sector (DEAB) wordt verhuurd. De verlaging van de rekenhuur tot onder de liberalisatiegrens zorgt ervoor dat deze huurders eventueel in aanmerking komen voor huurtoeslag. 

2.            Huurbevriezing kan bij lage inkomens met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Woonforte hanteert hierbij de inkomensgrenzen die Aedes in overleg met de Woonbond heeft vastgesteld. 

Wanneer aanvragen? 

1.         Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. 

2.         Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat deze 0 % is. Dat moet de huurder dus zelf jaarlijks aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. D.m.v. een verzoek tot huurbevriezing (voorbeeldbrief beschikbaar op de site van de Woonbond) 

Huurders kunnen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen als ze zes maanden of langer relatief duur huren. Wanneer een huurder door pensionering (AOW) in aanmerking komt, dan hoeven zij geen zes maanden te wachten. Zij kunnen dan direct een aanvraag doen. 

Komt u in aanmerking voor huurverlaging, neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar de mogelijkheden om huurachterstand te voorkomen.

Welke documenten moet ik meesturen bij mijn aanvraag voor huurverlaging of tijdelijke huurkorting?

Algemeen

  • Document met alle personen die op het adres zijn ingeschreven (via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)). Dit kunt u aanvragen bij de gemeente. (kopie toegestaan)
  • Originele IB-60 verklaring (meest recente) van alle personen van 27 jaar en ouder die ingeschreven staan op uw woonadres. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (0800 0543).
  • Tenminste 3 recente loonstroken en/of uitkering specificaties van alle personen boven de 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres (kopieën toegestaan).
  • Bewijs van inkomstendaling van alle personen van 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres (kopieën toegestaan).
  • Bent u zzp’er? Stuur dan een originele prognose van uw inkomen mee, voorzien van een stempel en handtekening van de boekhouder.
  • Heeft u een eigen bedrijf? Stuur dan een originele, officiële verklaring van een boekhouder mee met het verwachte inkomen voor dit jaar of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst voor het huidige boekjaar.

Uw aanvraag kunt u samen met bovenstaande documenten versturen op de volgende manieren: 

  • Per mail via service@woonforte.nl
  • Per brief via ons postbusnummer: Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn

    U ontvangt geen documenten retour, ook niet wanneer u originele documenten heeft toegestuurd.

Ik krijg een brief van de Belastingdienst dat mijn inkomen is opgevraagd door Woonforte. Wat moet ik doen?

Algemeen

U hoeft niets te doen. Uw inkomen wordt opgevraagd om vast te stellen of u een reguliere of een

inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Dat uw inkomen wordt opgevraagd houdt niet in dat u een inkomensafhankelijke

huurverhoging krijgt.

De Belastingdienst geeft niet precies door wat uw gezamenlijke inkomen is. Wij horen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in een huis woont.

Mag de corporatie na een huurverlaging vóór 1 juli, later in het jaar de huurprijs verhogen tot boven de aftoppingsgrens na renovatie of verduurzaming van de woning?

Algemeen

Nee. De huur stijgt dan boven de aftoppingsgrens, waardoor de huurder in feite direct recht krijgt op een huurverlaging. 

Door de jaarlijkse huurverhoging komt mijn huur boven de huurtoeslaggrens uit. Mag dat?

Algemeen

Ja, dat mag. Wanneer u huurtoeslag ontvangt, blijft u dat ontvangen, echter alleen tot maximale huurtoeslaggrens.

Als ik na een huurverlaging meer ga verdienen, gaat mijn huur dan omhoog?

Algemeen

Eenmalige huurverlaging

Hierbij wordt uw huur eenmalig verlaagd. Vanaf die datum ontwikkelt uw verlaagde huur zich weer op de gebruikelijke wijze. Bijvoorbeeld door de jaarlijkse huurverhoging. Het maakt hierbij niet uit of u hierna meer gaat verdienen.

Tijdelijke huurkorting

Bij een tijdelijke huurkorting wordt een periode afgesproken. Na deze periode beoordelen we uw inkomen opnieuw.  Het kan zijn dat de korting dan wordt opgeheven. Hierbij maakt het dus wel uit of u meer bent gaan verdienen. 

Wie geeft na huurverlaging mijn nieuwe huur door aan de Belastingdienst?

Algemeen

U geeft zelf de gewijzigde huurprijs door aan de Belastingdienst. Het zou vervelend zijn als u aan het einde van het jaar ineens teveel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.

Iemand heeft meer huurverlaging gekregen dan ik. Hoe zit dat?

Algemeen

Hoeveel huurverlaging u krijgt hangt van de huidige hoogte van uw huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een flinke huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.