Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van bewoners van een flatgebouw, straat of buurt. Zo'n commissie betrekt de huurders uit het gebouw, de straat of de buurt bij haar werkzaamheden en houdt de huurders op de hoogte. En stimuleert bewonersinitiatieven om de saamhorigheid en het woonplezier  te verbeteren.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Ik zit in een bewonerscommissie. Wie is mijn contactpersoon?

Uw contactpersoon is de buurtconsulent van uw wijk. Mail uw vraag en dan neemt de buurtconsulent contact met u op.

Wat is een bewonerscommissie+ ?

Als er een bewonerscommissie is, kan deze aangevuld worden met leden voor de periode van een project. We spreken dan over een bewonerscommissie +.

Dit kan een klankbordgroep zijn, een groep van bewoners die gesprekspartner is over een sloop-/nieuwbouwproject of een renovatie.

Kan ik zelf een bewonerscommissie starten?

Als u zelf een bewonerscommissie wilt oprichten, neemt u dan contact op met de buurtconsulent van Woonforte. Zij beantwoordt graag uw vragen.

Hoe kom ik in contact met de bewonerscommissie?

U kunt de contactgegevens vinden in het hiernaast geplaatste overzicht. Heeft u vragen over bewonerscommissies dan kunt u ook contact opnemen met de buurtconsulent van Woonforte: service@woonforte.nl.

Wat is een bewonerscommissie?

In een bewonerscommissie zitten bewoners van één of enkele straten of van een appartementencomplex. De bewonerscommissie is een belangrijke gesprekspartner voor Woonforte.

Een bewonerscommissie:

  • overlegt met Woonforte over zaken die van belang zijn voor het gebouw, straat of buurt. Bijvoorbeeld over onderhoud, servicekosten, vervuiling van de buurt, of plannen voor sloop en vervangende, nieuwe woningen.
  • betrekt huurders uit het gebouw, de straat of de buurt bij haar werkzaamheden en houdt huurders op de hoogte.
  • moedigt bewoners aan om met ideeën te komen die het woonplezier binnen het complex vergroten.


In Boskoop werkt Woonforte samen met bewonersgroepen i.p.v. bewonerscommissies.