Buurtbeheerder en huismeester

De buurtbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor uw dagelijkse vragen. De buurtbeheerders van Woonforte hebben hun eigen buurt en zijn aanspreekpunt voor álle huurders. De huismeester is er voor al uw technische vragen in de flatgebouwen.  

Veel gevraagd over Buurtbeheerder en huismeester

Wat doen jullie aan leefbaarheid in mijn buurt?

Algemeen

Woonforte werkt buurtgericht in heel Alphen aan den Rijn. Zo willen wij de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in de wijken verbeteren. De gemeente heeft de leiding hierin. We hebben maandelijks een professionals overleg. Hierbij zijn verschillende partijen aanwezig:

 • Gemeente (gebiedsadviseur en gebiedsbeheerder van de openbare ruimte)
 • Participe (jongerenwerker of buurtmedewerker)
 • Woonforte (consulent Sociaal Beheer en buurtbeheerder) 
 • Activite (wijkverpleging) 

Per wijk kunnen er verschillende partners aansluiten, bijvoorbeeld Toezicht en Handhaving. Tijdens een maandelijks overleg bespreken de bovengenoemde partijen de situatie in de wijk. Gaat het goed? Wat speelt er nu in de wijk? Wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we elkaar helpen? En wat verwachten we in de nabije toekomst?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw Buurtbeheerder.

Ik wil mijn tag opwaarderen. Wat moet ik nu doen?

Algemeen

Soms moet een sleuteltag opnieuw geprogrammeerd worden. Bijvoorbeeld als een cilinder van de centrale toegang bij een gebouw is vervangen. Het opnieuw programmeren van uw sleuteltag kan in Alphen aan den Rijn én in Boskoop.

Alphen aan den Rijn

U kunt uw tag laten opwaarderen bij de balie van Woonforte, Baronie 30 tussen 8:30 en 12:30 uur. Ook kunt u uw tag 24/7 opwaarderen bij de taglezer aan de buitenzijde van ons kantoor (kastje onder de intercom). 

Boskoop 

U kunt contact opnemen met onze Eerstelijns Service via (0172) 418 518. Zij programmeren dan uw tag op afstand. Daarna waardeert u uw tag op bij de taglezer bij het kantoor Buurtbeheer, Snijdelwijklaan 1 te Boskoop. 

Er ligt veel afval of grofvuil in de buurt van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

U kunt dit melden bij de Gemeente Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172.

Nog makkelijker is het om de app van BuitenBeter te installeren op uw smartphone. Dan wordt uw melding direct naar de juiste gemeente gestuurd.

Er zit graffiti op de muren van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Belt u naar de afdeling Eerstelijns Service via (0172) 418 518. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 

Ik heb last van hangjongeren in mijn woongebouw. Wat nu?

Algemeen

Neemt u tijdens kantoortijd contact op met uw buurtbeheerder. De contactgegevens vindt u op onze website. 

Buiten kantoortijd kunt u contact opnemen met de politie via (0900) 88 44.

Ik heb ideeën om de leefbaarheid in mijn wijk te verbeteren. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Leuk dat u wilt helpen om de leefbaarheid te verbeteren. Als u samen met andere buurtbewoners een activiteit wilt organiseren, dan kunnen wij u misschien helpen met een financiële bijdrage of andere ondersteuning. Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van het Leefbaarheidsfonds. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van de activiteit. Voor een aantal activiteiten zijn vaste bedragen afgesproken met de Huurdersorganisatie Groene Hart.

Wilt u iets organiseren? Neemt u dan contact op met uw buurtbeheerder of met Woonforte via e-mailadres service@woonforte.nl of bel ons (0172) 418 518.

Ik heb een klacht over de schoonmaakwerkzaamheden in mijn woongebouw. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt contact opnemen met uw huismeester. De contactgegevens vindt u op onze website. 

De galerij moet vrij van obstakels zijn. Geldt dat ook voor ander algemene ruimtes?

Algemeen

In andere algemene ruimten zoals de hal en trappenhuis bekijken we de situatie ter plekke. Als meubilair, uiteraard van brandwerend materiaal, een vluchtroute vrijhoudt, dan kunnen we dit toe staan. Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van Woonforte. De consulent Sociaal beheer bespreekt uw wensen met u en overlegt met een extern adviesbureau.

Alléén bij hoge uitzondering en met onze schriftelijke toestemming mogen er dus voorwerpen geplaatst worden in de hal of trappenhuis. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw consulent Sociaal Beheer. 

Mag mijn scootmobiel op de galerij staan?

Algemeen

Op de galerijen mogen geen spullen staan, omdat deze de doorgang belemmeren. Dit is voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van uw buren en hulpverleners. Uw scootmobiel kunt u plaatsen in de daarvoor bestemde scootmobielruimte.

Is er geen scootmobielruimte aanwezig, of is er structureel geen plek in deze ruimte?
Dan kunt u bij de gemeente een scootmobielsafe aanvragen.

In het uiterste geval kunt u in overleg met de huismeester of sociaalconsulent kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is.
Als u in een VvE-complex woont, worden daarbij ook de regels van de VvE in acht genomen.

Onze contactgegevens vindt u op de website.

Mag de toegang tot het noodtrappenhuis afgesloten zijn?

Algemeen

Een noodtrappenhuis kan een afsluiting hebben, zodat er van buitenaf niemand het gebouw kan betreden. Deze mag niet weggehaald worden. Van binnenuit mag deze nooit op slot zitten.

Het is niet toegestaan dat bewoners zelf het noodtrappenhuis afsluiten of de toegang belemmeren. Indien u dit wel aantreft, kunt u contact opnemen met uw huismeester of buurtbeheerder.

Mogen we een kerstboom in een algemene ruimte zetten?

Algemeen

Vanwege de brandbaarheid van deze materialen staan we kleine kerstversiering alleen toe volgens het advies van de brandweer.

Een kerstboom in algemene ruimtes is toegestaan, mits u via een certificaat of notering op de verpakking kunt aantonen dat het een brandveilig exemplaar is. De kerstboom moet volgens de voorschriften van de brandweer geplaatst worden. Informeer hiervoor bij uw huismeester. Kijk samen of de kerstboom geen vluchtwegen blokkeert.

Mijn spullen zijn verwijderd van de galerij. Hoe krijg ik ze terug?

Algemeen

Heeft u twee keer een brief ontvangen waarin staat dat uw spullen op de galerij/gang de veiligheid in gevaar brengt? En u heeft deze spullen zelf nog niet verwijderd? Dan zijn deze meegenomen door de huismeester. U kunt met hem een afspraak maken om uw spullen op te halen. U mag deze niet meer terugplaatsen.

Waar meld ik vervuiling of verloedering van mijn woonomgeving?

Algemeen

Vervuiling of verloedering in de algemene ruimten van uw complex kunt u melden bij uw huismeester.

Vervuiling of verloedering in uw woonomgeving kunt u melden bij uw buurtbeheerder.

Geef in uw bericht zo veel mogelijk informatie:

 • soort overlast (foto's zijn handig);
 • naam en/of adres van de veroorzaker;
 • uw naam en contactgegevens (voor eventuele vragen).

Uw melding behandelen we altijd discreet.

Er ligt rommel in de algemene ruimte. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

Betaalt u voor schoonmaak?

Dan wordt de algemene ruimte schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf, volgens het schoonmaakprogramma. Als er tussendoor rommel/vuil ligt moeten huurders dit dus zelf opruimen of wachten tot er weer schoon gemaakt wordt. De huismeester maakt niet schoon. Hij controleert de schoonmaakdienst.

 

Vaker schoonmaken?

Als u wilt dat er vaker schoongemaakt wordt dan kan het schoonmaakprogramma worden aangepast. Maar omdat de servicekosten voor schoonmaken dan omhoog gaan, moet minimaal 70% van de huurders in het complex daar mee akkoord gaan.

 

Leefbaarheid

Wij proberen huurders bewust te maken van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het leefbaar houden van een complex. Soms helpen wij door een brief te sturen en huurders hierop te wijzen. Als wij weten wie de vervuiler is, dan kunnen wij extra schoonmaak kosten verhalen. Maar meestal is dit niet het geval. Het is helaas niet mogelijk om kosteloos vaker schoon te maken dan dat er nu gedaan wordt. Het schoon houden van het complex is en blijft een verantwoordelijkheid van huurders zelf.

Wat doet een huismeester precies?

Algemeen

De huismeester is er voor de (meestal technische) klussen in de algemene ruimten. De huismeester signaleert en zet opdrachten uit. Kleine klussen voert hij zelf uit. Deze service is gratis voor de huurders.

Werkzaamheden huismeester:

 • Begeleiding van aannemers/monteurs die klussen uitvoeren in de algemene ruimten
 • Het veiligstellen van camerabeelden, t.b.v. politie vorderingen
 • Controle op veiligheid/toegankelijkheid van entrees, bergingsgangen, brandgangen.
 • Controle/constatering van lekkages bij bewoners
 • Controle op tuinonderhoud, bestratingen paden e.d.

VvE complexen hebben geen huismeester. Woont u in een VvE complex? Dan kunt u reparatieverzoeken gewoon indienen via ons formulier Reparatie aanvragen

Wat doet een buurtbeheerder precies?

Algemeen

Een buurtbeheerder heeft een eigen buurt/wijk. De buurtbeheerder is aanspreekpunt voor àlle huurders. Deze service is gratis voor de huurders.

De buurtbeheerder:

 • is uw aanspreekpunt voor dagelijkse vragen over leefbaarheid. Als u belt, maakt hij een afspraak met u.  
 • controleert de schoonmaak van de algemene ruimten (hij maakt niet zelf schoon).
 • beheert de scootmobiel plekken en regelt de toewijzing en uittgifte aan bewoners.
 • loopt een vaste route door uw buurt. Daarbij spreekt hij met bewoners en is op die manier 'de oren en ogen' van de buurt.
 • meldt eventuele problemen bij de juiste instanties: bijvoorbeeld de afdeling Wijkbeheer van de gemeente, de wijkagent of de milieuwachter.
 • houdt een oogje op een nette woonomgeving, inclusief de tuinen van huurders.

U kunt altijd contact opnemen met uw buurtbeheerder. Dan maakt hij een afspraak met u en komt bij u langs. Tenslotte is de buurtbeheerder er voor u!

Weet u niet zeker welke buurtbeheerder bij u in de buurt loopt? Kijk dan op het overzicht.

Hoe kan ik zien welke buurtbeheerder of huismeester in mijn buurt werkt?

Algemeen

Het overzicht vindt u op de website bij 'Vind mijn buurtbeheerder'.

In elke buurt is een combinatie van buurtbeheerder en huismeester te vinden. De buurtbeheerder loopt rond in de buurt. Hij houdt zicht op de leefbaarheid van de buurt, geeft advies over bewonersactiviteiten die bewoners zelf willen organiseren en houdt zicht op nette tuinen en goed huurderschap.
De huismeester werkt in een paar complexen / flatgebouwen en houdt toezicht op het schoon, heel en veilig van een gebouw. Hij houdt zich vooral bezig met de technische aspecten van het gebouw.

Vind uw buurtbeheerder/huismeester

Vind uw buurtbeheerder

Type de naam of buurt / wijk in het zoekveld en de resultaten verschijnen meteen eronder.

Buurtbeheerder vanCentrum (o.a. Julianastr, Pr. Hendrikstr, Surinamestr, P. Heinstr, Dennenlaan, Vd Doesstr)

U kunt haar bereiken op:

- maandag tussen 7.30 uur en 17.00 uur
- dinsdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur
-
woensdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur
- donderdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur

06 4514 1966
foto van Katja Smits, buurtbeheerder
Buurtbeheerder vanRidderveld-Noord: Ambachten-, Horsten-, Bloemen-, Paddenstoel- en Bomenbuurt

U kunt hem bereiken op:

- dinsdag tussen 7.00 - 15.30 uur
- woensdag tussen 7.00 - 15.30 uur
- donderdag tussen 7.00 - 15.30 uur
- vrijdag tussen 7.00 - 15.30 uur

 

06 8204 1271
foto van Dennis Pang Atjok, buurtbeheerder
Buurtbeheerder vanLage Zijde (o.a. Blijenbergstr, Fazantstr, Koolmeesstr, P. Potterstr), Kerk en Zanen

Voor al uw technische vragen in de flatgebouwen kunt u hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur

06 514 89146
foto van Ed Kuijt, huismeester
Buurtbeheerder vanRidderveld Noord (o.a. Aardster, Lupinesingel, Wederikstr, Eikenhorst, Wagenmaker, Wever, Herenhof, Koningshof, Klompenmaker, Poortwachter)

Voor al uw technische vragen in de flatgebouwen kunt u hem bereiken op:

maandag tussen 7.00 - 16.30 uur
dinsdag tussen 7.00 - 16.30 uur
donderdag tussen 7.00 - 16.30 uur
vrijdag 7.00 - 16.30 uur

06 224 404 82
foto van Frank Hoeflak, huismeester
Buurtbeheerder vanAarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 347 569 31
foto van Jaco de Vogel, buurtbeheerder
Buurtbeheerder vanAarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam (o.a. Lage Weide, Snijdelwijklaan, Mendelweg, Wilhelminalaan, Draaistok, Buitendorpstr)

Voor al uw technische vragen in de flatgebouwen kunt u hem bereiken op:

- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 514 891 48
foto van Johan Vreeburg, huismeester
Buurtbeheerder vanRidderveld Oost (o.a. Carmenplein, Edelstenenbuurt, Planetenbuurt, Componistenbuurt, Concertweg 13-33, Ouvertureweg, Marsdiep, Vliestroom, Lauwers

Voor al uw technische vragen in de flatgebouwen kunt u hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 514 891 40
foto van Kees Simmerman, huismeester
Buurtbeheerder vanLage Zijde (o.a. Concordiastr, N. Beetsstr, Ruisdaelstr), Kerk en Zanen

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 263 561 35
foto van Ramon van den Berg, buurtbeheerder
Buurtbeheerder vanRidderveld Oost (o.a. Fideliohof, Rigolettohof, Edelstenenbuurt, Planetenbuurt, Componistenbuurt, Lauwers, Grevelingen, Krammer)

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 34756901
foto van Remco Baars, buurtbeheerder
Buurtbeheerder vanDe Jozef, Stationsplein, W. de Withstr, Laan der Continenten, Baronie, Eikenlaan, J.P. Coenlaan, Vd Doesstr, P. Florszstr, Magnolia Bospark, Westerhove, Gasfabriek)

Voor al uw technische vragen in de flatgebouwen kunt u hem bereiken op:

- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 14.15 uur
- donderdag tussen 8.00 - 14.15 uur
- vrijdag tussen 8.00 - 14.15 uur.

06 226 642 68
foto van Rob de Goede, huismeester
Buurtbeheerder vanDe Barones en De Zaagmolen

Je kunt hem bereiken op:

- dinsdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur
- woensdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur
- donder
dag tussen 7.30 uur en 17.00 uur
- vrijdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur

 

06 82729931
foto van Jack Burke