Buurtbeheerders

De buurtbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor uw dagelijkse vragen. De buurtbeheerders van Woonforte hebben hun eigen buurt en zijn aanspreekpunt voor álle huurders.  

Veel gevraagd over Buurtbeheerders

Wat doet een buurtbeheerder precies?

Een buurtbeheerder heeft een eigen buurt/wijk. De buurtbeheerder is aanspreekpunt voor àlle huurders. Deze service is gratis voor de huurders.

De buurtbeheerder:

 • Is uw aanspreekpunt voor dagelijkse vragen. Als u belt, maakt hij een afspraak met u.  
 • Loopt een vaste route door uw buurt. Daarbij spreekt hij met bewoners en is op die manier 'de oren en ogen' van de buurt.
 • Meldt eventuele problemen bij de juiste instanties: bijvoorbeeld de afdeling Wijkbeheer van de gemeente, de wijkagent of de milieuwachter.
 • Controleert of werkzaamheden goed worden uitgevoerd, zoals het schoonmaken van de centrale hal en het trappenhuis maar ook het onderhoud aan het groen.
 • Het op bouwkundige gebreken en storingen van technische installaties.
 • Voert eenvoudige reparaties uit in de gemeenschappelijke ruimten.
 • Verhelpt kleine storingen aan de algemene installaties in het gebouw.
 • Houdt een oogje op een nette woonomgeving, inclusief de tuinen van huurders.

U kunt altijd contact opnemen met uw buurtbeheerder. Dan maakt hij een afspraak met u en komt bij u langs. Tenslotte is de buurtbeheerder er voor u!

Weet u niet zeker welke buurtbeheerder bij u in de buurt loopt? Kijk dan op het overzicht.

Wat doen jullie aan leefbaarheid in mijn buurt?

Woonforte werkt buurtgericht in heel Alphen aan den Rijn. Zo willen wij de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in de wijken verbeteren. De gemeente heeft de leiding hierin. We hebben maandelijks een professionals overleg. Hierbij zijn verschillende partijen aanwezig:

 • Gemeente (gebiedsadviseur en gebiedsbeheerder van de openbare ruimte)
 • Participe (jongerenwerker of buurtmedewerker)
 • Woonforte (buurtconsulent en buurtbeheerder) 
 • Activite (wijkverpleging) 

Per wijk kunnen er verschillende partners aansluiten, bijvoorbeeld Toezicht en Handhaving. Tijdens een maandelijks overleg bespreken de bovengenoemde partijen de situatie in de wijk. Gaat het goed? Wat speelt er nu in de wijk? Wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we elkaar helpen? En wat verwachten we in de nabije toekomst?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw Buurtbeheerder.

Ik heb idee├źn om de leefbaarheid in mijn wijk te verbeteren. Waar kan ik terecht?

Leuk dat u wilt helpen om de leefbaarheid te verbeteren. Als u samen met andere buurtbewoners een activiteit wilt organiseren, dan kunnen wij u misschien helpen met een financiële bijdrage of andere ondersteuning. Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van het Leefbaarheidsfonds. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van de activiteit. Voor een aantal activiteiten zijn vaste bedragen afgesproken met de Huurdersorganisatie Groene Hart.

Wilt u iets organiseren? Neemt u dan contact op met uw buurtbeheerder of met Woonforte via e-mailadres service@woonforte.nl of bel ons (0172) 418 518.

Ik heb een klacht over de schoonmaakwerkzaamheden in mijn woongebouw. Waar meld ik dat?

U kunt contact opnemen met uw buurtbeheerder. De contactgegevens vindt u op onze website. 

De galerij moet vrij van obstakels zijn. Geldt dat ook voor ander algemene ruimtes?

In andere algemene ruimten zoals entree en trappenhuis bekijken we de situatie ter plekke. Als meubilair, uiteraard van brandwerend materiaal, een vluchtroute vrijhoudt, dan staan we dit toe. Hiervoor is wel schriftelijke toestemming nodig. In twijfelgevallen overleggen we met de brandweer.

Alléén bij hoge uitzondering en met onze schriftelijke toestemming mogen er dus voorwerpen geplaatst worden in de hal of de entree. De buurtbeheerder of klantconsulent beoordeelt in overleg met de gemeente of brandweer de veiligheid. Wilt u meer informatie? Overleg dan even met uw buurtbeheerder wat er wel kan.

Mag mijn scootmobiel op de galerij staan?

Op de galerijen mogen geen spullen staan, omdat deze de doorgang belemmeren. Dit is voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van uw buren en hulpverleners. Uw scootmobiel kunt u plaatsen in de daarvoor bestemde scootmobielruimte.

Is er geen scootmobielruimte aanwezig, of is er structureel geen plek in deze ruimte?
Dan kunt u bij de gemeente een scootmobielsafe aanvragen.

In het uiterste geval kunt u in overleg met de buurtbeheerder of sociaalconsulent kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is.
Wanneer u in een VvE-complex woont, worden daarbij ook de regels van de VvE in acht genomen.

Onze contactgegevens vindt u op de website.

Mag de toegang tot het noodtrappenhuis afgesloten zijn?

Als de afsluiting van het noodtrappenhuis al vanaf de bouw aanwezig is, mag u dit niet weghalen. Dit zijn speciale hekken die voldoen aan de brandveiligheidseisen. Het is niet toegestaan dat bewoners zelf het noodtrappenhuis afsluiten. Wanneer dit gebeurt, vragen wij u eerst zelf uw buren hierop aan te spreken. Wanneer dit geen effect heeft, overleg dan met uw klantconsulent of buurtbeheerder.

Mogen we een kerstboom in een algemene ruimte zetten?

Vanwege de brandbaarheid van deze materialen staan we kleine kerstversiering alleen toe volgens het advies van de brandweer. Een kerstboom in algemene ruimtes is toegestaan, mits u via een certificaat of notering op de verpakking kunt aantonen dat het een brandveilig exemplaar is. De kerstboom moet volgens de voorschriften van de brandweer geplaatst worden. Informeer hiervoor bij uw buurtbeheerder. Kijk samen of de kerstboom geen vluchtwegen blokkeert.

Mijn spullen zijn verwijderd van de galerij. Hoe krijg ik ze terug?

Heeft u twee keer een brief ontvangen waarin staat dat uw spullen op de galerij/gang de veiligheid in gevaar brengt? En u heeft deze spullen zelf nog niet verwijderd? Dan zijn deze meegenomen door de buurtbeheerder. U kunt met hem een afspraak maken om uw spullen op te halen. U mag deze niet meer terugplaatsen.

Waar meld ik vervuiling of verloedering van mijn woonomgeving?

Vervuiling of verloedering van uw woonomgeving kunt u melden bij uw buurtbeheerder. U mag uw melding ook mailen naar service@woonforte.nl.

Geef in uw bericht zo veel mogelijk informatie:

 • soort overlast (foto's zijn handig);
 • naam en/of adres van de veroorzaker;
 • uw naam en contactgegevens (voor eventuele vragen).

Uw melding behandelen we altijd discreet.

Er ligt rommel in de algemene ruimte. Waar kan ik dit melden?

Het opruimen van rommel en vuil in het complex werd voorheen door de huismeester gedaan, maar deze service is er niet meer. U betaalt dan ook niet meer voor de service van een huismeester in uw servicekosten (een enkel complex uitgezonderd).

 

Betaalt u voor schoonmaak?

Dan wordt de algemene ruimte schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf, volgens het schoonmaakprogramma. Als er tussendoor rommel/vuil ligt moeten huurders dit dus zelf opruimen of wachten tot er weer schoon gemaakt wordt.

 

Vaker schoonmaken?

Als u wilt dat er vaker schoongemaakt wordt dan kan het schoonmaakprogramma worden aangepast. Maar omdat de servicekosten voor schoonmaken dan omhoog gaan, moet minimaal 70% van de huurders in het complex daar mee akkoord gaan.

 

Leefbaarheid

Wij proberen huurders bewust te maken van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het leefbaar houden van een complex. Soms helpen wij door een brief te sturen en huurders hierop te wijzen. Als wij weten wie de vervuiler is, dan kunnen wij extra schoonmaak kosten verhalen. Maar meestal is dit niet het geval. Het is helaas niet mogelijk om kosteloos vaker schoon te maken dan dat er nu gedaan wordt. Het schoon houden van het complex is en blijft een verantwoordelijkheid van huurders zelf.

Vind uw buurtbeheerder

Type de naam of buurt / wijk in het zoekveld en de resultaten verschijnen meteen eronder.

Buurtbeheerder vanZeeheldenbuurt, Baronie, Bomenbuurt, Prinsessenbuurt, Westerhove, Bosparkweg, Magnolia, Laan der Continenten.

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur

06 514 89146
ed.kuijt@woonforte.nl
foto van Ed Kuijt
Buurtbeheerder vanPEC, Weidebloembuurt, Steinenbuurt, Carmenplein, Aidaplein, Aardster, Geerestein, Paddenstoelenbuurt, Preludeweg, Concertweg, Muziekstukkenbuurt

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
-
woensdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur

06 824 246 91
daniel.boer@woonforte.nl
foto van Daniel Boer
Buurtbeheerder vanCentrum, Vogelbuurt, Hooftstraat, Thorbeckeplein, Bloemenbuurt, Schrijversbuurt, Rosmolen

U kunt hem bereiken op:

maandag tussen 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur
dinsdag tussen 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur
woensdag tussen 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur
vrijdag oneven 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur
vrijdag even weken vrij

06 109 504 80
guus.jussen@woonforte.nl
foto van Guus Jussen
Buurtbeheerder vanKoninginnebuurt, Snijdelwijk, Mendelweg, Vogelbuurt, Kruidenbuurt, Bomenbuurt, Aarlanderveen, Zwammerdam.

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 347 569 31
jaco.devogel@woonforte.nl
foto van Jaco de Vogel
Buurtbeheerder vanGroene Dorp, Rode Dorp, Zeeheldenbuurt, Schildersbuurt, Hof van Alfen.

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 514 891 48
johan.vreeburg@woonforte.nl
foto van Johan Vreeburg
Buurtbeheerder vanHorstenbuurt, Ambachtenbuurt, Noorderbrink, Stromenbuurt

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 514 891 40
kees.simmerman@woonforte.nl
foto van Kees Simmerman
Buurtbeheerder vanZijde, Tuinstraat, Bloemenbuurt, Voorofscheweg, Weteringpad, Zuidkade, Boomgaardbuurt.

U kunt hem bereiken op:

- dinsdag tussen 8.45 - 18.15 uur
- woensdag tussen 8.45 - 18.15 uur
- donderdag tussen 8.00 - 17.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 - 17.30 uur

06 514 891 34
michel.vanderhelm@woonforte.nl
foto van Michel van der Helm
Buurtbeheerder vanKerk en Zanen

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 263 561 35
ramon.vandenberg@woonforte.nl
foto van Ramon van den Berg
Buurtbeheerder vanEdelstenenbuurt, Planetenbuurt, Componistenbuurt, Concertweg 13-33, Ouvertureweg, Herenhof, Keizershof, Koningshof, Tsarenhof

U kunt hem bereiken op:

- maandag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur

06 34756901
remco.baars@woonforte.nl
foto van Remco Baars
Buurtbeheerder vanDe Jozef, Frederik Hendrikstraat, Stationsplein, Julianastraat, Nassaukade, Javastraat, Surinamestraat., Wilhelminalaan.

U kunt hem bereiken op:

- dinsdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- woensdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- donderdag tussen 8.00 - 16.30 uur
- vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur.

06 226 642 68
rob.degoede@woonforte.nl
foto van Rob de Goede