Bezwaar afrekening servicekosten

Bent u het niet eens met de afrekening, dan kunt u bij ons gemotiveerd bezwaar indienen. Wij vragen u om dit schriftelijk te doen.

Veel gevraagd over Bezwaar afrekening servicekosten

Hoe kan ik mijn bezwaar zo snel mogelijk laten gaan?

Een bezwaar indienen en het onderzoek zelf kosten tijd. U kunt helpen om dit zo soepel mogelijk te laten gaan.

Zorg dat u alle gevraagde gegevens compleet aanlevert.

Zorg dat u aanwezig bent bij het huisbezoek en de zitting (het officiële gesprek met u, Woonforte en de commissieleden).

Verandert uw adres, telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan zo snel mogeljk door aan de Huurcommissie.

Hoe bepaalt de Huurcommissie of mijn servicekosten of voorschotten kloppen?

Dit doet de Huurcommissie met uw bezwaar:

 • Ze onderzoekt in de administratie van Woonforte of het voorschot dat u betaalt klopt met wat u kunt verwachten aan kosten.
 • Ze controleert of de kosten op de afrekening van uw complex kloppen met de werkelijk gemaakte kosten. Woonforte moet bewijzen dat zij zich aan de regels, afspraken en het beleid heeft gehouden. Kan Woonforte dit niet, dan berekent de Huurcommissie uw afrekening zelf opnieuw.

Ik heb bezwaar ingediend tegen de afrekening servicekosten. Moet ik in de tussentijd dan nog wel servicekosten betalen?

Ja, u moet gewoon uw huur én servicekosten door blijven betalen. Ook als u een bezwaar heeft ingediend bij de Huurcommissie. In het huurcontract hebben wij samen met u afgesproken dat u voor de huur en servicekosten betaalt.

Als de Huurcommissie u gelijk geeft, dan krijgt u natuurlijk het bedrag dat u teveel betaald heeft van Woonforte terug.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie. Kan ik opnieuw bezwaar maken?

Nee, dat kan niet. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat de uitspraak niet meer te veranderen is. U mag hetzelfde bezwaar ook niet nog een keer indienen.

Bent u het toch niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u nog naar de kantonrechter gaan. Dit moet u dan doen binnen 8 weken nadat de Huurcommissie de uitspraak heeft verzonden.

Ik heb een bezwaar tegen de afrekening servicekosten ingediend bij de Huurcommissie. Wat kan ik dan verwachten?

U heeft een bezwaar ingediend bij de Huurcommissie.

Dit is wat u kunt verwachten:

 • De Huurcommissie stuurt u een schriftelijke bevestiging, waarin staat hoe u de kosten (leges) moet betalen.
 • U betaalt binnen 4 weken de leges aan de Huurcommissie. Betaalt u niet, of niet op tijd, dan neemt de Huurcommissie uw bezwaar niet verder in behandeling. Let op: u krijgt géén herinnering om te betalen.
 • De Huurcommissie doet onderzoek. Zij verzamelen informatie door een onderzoek in uw woning, of door te kijken of de verhuurder de juiste bedragen aan (service)kosten in rekening heeft gebracht.
 • Soms komt er een zitting. Dit is een officieel gesprek met u, Woonforte en een aantal mensen van de Huurcommissie.
 • Na de zitting neemt de Huurcommissie een beslissing, zonder huurder en verhuurder.
 • Binnen 6 weken krijgen u en Woonforte de beslissing van de Huurcommissie via de post toegestuurd.
 • Van alle brieven die de Huurcommissie aan Woonforte stuurt, krijgt u een kopie. En van alle brieven aan u, krijgt Woonforte een kopie. Zo blijft iedereen op de hoogte en gaat alles eerlijk.

Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Hoe dien ik een bezwaar in bij de Huurcommissie?

Een bezwaar indienen kan pas als u en Woonforte er samen niet uitkomen. Dit kan gaan over de huurprijs, onderhoudsgebreken of de (afrekening) servicekosten. Bezwaar maken kan hier: Huurcommissie.

Ik ben het niet eens met mijn afrekening servicekosten. Hoe kan ik bezwaar maken bij de Huurcommissie?

U kunt alleen een bezwaar indienen bij de Huurcommissie als uw er met Woonforte niet uit komt.

Een procedure starten bij de Huurcommissie

 • Een procedure starten kan nog tot twee jaar nadat u de afrekening van Woonforte had moeten ontvangen. Dit is altijd uiterlijk 1 juli. Bijvoorbeeld: U wilt bezwaar maken tegen uw afrekening servicekosten 2020. Deze afrekening moet door Woonforte uiterlijk 1 juli 2021 verzonden worden. U kunt dus voor deze afrekening bezwaar indienen bij de Huurcommissie tot uiterlijk 1 juli 2023.
 • Alleen huurders en Woonforte kunnen een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Dit zijn de personen die samen een huurcontract getekend hebben.
 • U kunt alleen een bezwaar indienen als u een sociale, zelfstandige huurwoning huurt van Woonforte. Een sociale huurwoning heeft een huur van maximaal € 752,33 Een zelfstandige huurwoning is een woning met een eigen keuken, badkamer en toilet. Geschillen bij woningen in de vrije sector worden wel behandeld, als huurder en verhuurder hier afspraken over hebben. Zijn er geen afspraken, dan kan alleen de rechter in geval van vrije sector woningen een uitspraak doen. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie rekent voor het behandelen van een bezwaar € 25,00 legeskosten. Deze kosten moet u vooraf betalen.
 • Maakt u bezwaar tegen meerdere afrekeningen? U betaalt de leges voor elk jaar waar u bezwaar tegen maakt. Voorbeeld: U maakt bezwaar tegen uw afrekening servicekosten 2019. U betaalt dan 1x het leges bedrag. Maar maakt u bezwaar tegen uw afrekening servicekosten 2019, 2018 én 2017. U betaalt dan 3x het leges bedrag.
 • Als u te weinig inkomen heeft om de kosten (leges) te betalen is het soms mogelijk om gratis een bezwaar in te dienen. Dit kan niet altijd. Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie over de regels.
 • Geeft de Huurcommissie u gelijk? Dan krijgt u de € 25,00 legeskosten terug van de Huurcommissie.
 • Wordt uw afrekening verlaagd? Dan betalen wij u het teveel betaalde bedrag aan servicekosten terug.
 • Ook als u een bezwaar indiendt moet u nog steeds de afrekening op tijd en volledig aan Woonforte betalen.

Een procedure starten doet u op de website van de Huurcommissie.

Ik ben het niet eens met mijn afrekening servicekosten. Hoe kan ik bezwaar maken?

Denkt u dat er iets niet klopt aan uw afrekening servicekosten? Dan kunt u bezwaar maken bij Woonforte. Dit zijn de regels:

 • Lever uw bezwaar altijd schriftelijk in bij Woonforte.
 • Beschrijf duidelijk wat er volgens u niet klopt aan de afrekening.
 • U krijgt binnen 4 weken schriftelijk antwoord van de klantconsulent.
 • Als de klantconsulent meer tijd nodig heeft om uw vraag te beantwoorden, laat zij u dit binnen 4 weken schriftelijk weten.
 • Ook als u bezwaar maakt moet u de afrekening op tijd en volledig betalen. Corrigeren doen we achteraf.

Deze redenen voor bezwaar worden afgewezen:

 • Ik ben het niet eens met mijn voorschot (vraag dan een wijziging van uw voorschot aan)
 • Ik kan de afrekening niet betalen (vraag dan een betalingsregeling aan)
 • Ik vind dat er in deze tijden geen afrekeningen verzonden mogen worden (het gaat hier niet op een verhoging, maar om het afrekenen van al gemaakte kosten)

 

Komen we er samen niet uit? Of heeft u op 1 juli nog geen afrekening ontvangen? Dan kunt u uw bezwaar naar de Huurcommissie sturen.

U vindt meer informatie over hoe u dat doet op de website van de Huurcommissie. Kies dan voor het formulier 'Verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders'.
U mag de Huurcommissie ook zelf een brief sturen waarin u uitlegt waar u bezwaar tegen maakt en waarom.