Huurovereenkomst

Gefeliciteerd met uw woning! Welkom bij Woonforte. U wordt een (nieuwe) huurder van Woonforte. Of: u was al huurder, maar u verhuist naar een andere huurwoning. Dan krijgt u een nieuwe huurovereenkomst (of huurcontract). In de huurovereenkomst spreken we met elkaar af wat u huurt en hoe u het huurt. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat u akkoord met de gemaakte afspraken.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst ontvangen?

Neemt u hiervoor contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op de website.

Waar vind ik de algemene voorwaarden van mijn huurovereenkomst?

Bij uw huurcontract ontvangt u de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. U vindt de algemene huurvoorwaarden als digitaal document hiernaast.

Deze algemene huurvoorwaarden blijven gelden zolang u in de woning blijft wonen.

In de loop van de tijd zijn de huurvoorwaarden een aantal keren aangepast. Deze aanpassingen gelden niet voor de huurovereenkomsten die al zijn afgesloten. Voor deze huurders blijven de oude huurvoorwaarden gelden zoals zij die hebben ontvangen bij het ondertekenen van het huurcontract. U vindt de datum van aanpassing op de algemene huurvoorwaarden zelf.

Wanneer ontvang ik de sleutel van mijn (nieuwe) woning?

Na het tekenen van het huurcontract en het betalen van de eerste huur (inclusief € 45,00 administratiekosten) ontvangt u de sleutels van uw (nieuwe) huurwoning.

Geen afvalpas in de woning?

De afvalpas hoort bij de woning. Deze moet in de woning worden achtergelaten. Kijkt u even in de keukenla?

Is er geen afvalpas aanwezig? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. De pas van de vorige huurder wordt dan geblokkeerd.

Ik heb mijn huurovereenkomst nog niet ontvangen. Wanneer krijg ik deze?

Neemt u contact op met uw klantconsulent. Zij zal dit alsnog voor u regelen.
De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik heb een woning toegewezen gekregen. Welke werkzaamheden zijn/worden er in de woning uitgevoerd?

Neemt u contact op met uw klantconsulent. De klantconsulent kan u daar meer over vertellen.
De contactgegevens vindt u op onze website.

Kan ik als kind het huurcontract overnemen van mijn ouder(s)?

Nee, in principe niet.

Uitzondering

Een kind kan alleen bij uitzondering medehuurder worden. Bijvoorbeeld als het kind voor langere en aaneengesloten tijd in het ouderlijk huis de ouders verzorgt en daar ook verblijft.

Aanvraag

Komt u in aanmerking? Mail ons uw aanvraag (service@woonforte.nl). Geef hierbij een duidelijke omschrijving van de situatie.

Er staat een fout in mijn toegestuurde huurovereenkomst. Kunt u dit aanpassen?

Neemt u contact op met uw klantconsulent. Zij maakt dit voor u in orde. De contactgegevens vindt u op onze website.