Glasschade

Veel gevraagd over Glasschade

Ik heb schade. Kunt u de camerabeelden nakijken?

Nee, in verband met de privacy-wetgeving mogen wij onze camerabeelden niet zomaar bekijken. Dit mag alleen in het bijzijn van de politie. Wij raden u daarom aan om aangifte te doen bij de politie. Geef daarbij aan dat er misschien camerabeelden zijn. Als de politie het nodig vindt vragen zij de beelden bij ons op.

Ik heb schade aan mijn woning door een inval van de politie. Wie betaalt dit?

Is de deur opengebroken vanwege een politie-inval? Dan is het afhankelijk van de situatie voor wie de kosten van de reparatie zijn:

 • Als de politie terecht een inval heeft gedaan (bijvoorbeeld vanwege vermeende criminaliteit, hennepteelt en/of ernstige overlast) dan zijn de kosten voor u.
 • Was de inval onterecht? Dan neemt Woonforte de kosten voor haar rekening. Dit geldt ook wanneer u in een VvE-complex woont.

De aannemer heeft schade veroorzaakt. Wat moet ik doen?

Als een aannemer, die in opdracht van Woonforte werkt en daarbij schade veroorzaakt aan uw woning of inboedel? Dan kunt u de aannemer rechtstreeks aansprakelijk stellen. Meestal is het bedrijf hiervoor verzekerd. Komt u er met onze aannemer niet uit? Dan kunt u de aansprakelijkstelling schriftelijk bij ons indienen.

Ik heb schade, wie is verantwoordelijk?

Dit hangt af van de situatie. En van wie de schade veroorzaakt heeft. Heeft u zelf geen verzekering, of heeft u de schade niet zelf veroorzaakt? Dit betekent niet automatisch dat Woonforte de schade aan u vergoedt. Ook als huurder kunt u schade oplopen, ook al heeft u deze niet zelf veroorzaakt. Maar wanneer gelden nu welke regels?

In het algemeen kunt u de volgende richtlijn aanhouden:

Schade aan de inboedel
Schade aan uw inboedel kunt u indienen bij uw eigen inboedelverzekering. Heeft u die niet? Dan zijn de kosten helaas voor u zelf.

Is de schade aan uw inboedel veroorzaakt door een ander? Dan is die veroorzaker verantwoordelijk. Er zijn 4 mogelijke veroorzakers:

 1. Woonforte
  Is de schade onstaan door aantoonbare nalatigheid van Woonforte? Dan repareert Woonforte de gevolgschade kosteloos voor u. U mag ons in dat geval aansprakelijk stellen. Hoe u dit doet leest u bij 'Hoe stel ik Woonforte aansprakelijk?'.
 2. Aannemer
  Is de schade veroorzaakt door een aannemer van Woonforte? Dan kunt u de aannemer aansprakelijk stellen. Hoe u dit doet leest u bij 'De aannemer heeft schade veroorzaakt, wat moet ik doen?'.
 3. Anderen
  Is de schade veroorzaakt door een ander (bijvoorbeeld de buren), dan raden wij aan om de claim bij uw eigen verzekering in te dienen. Uw verzekering zal dit dan (in de meeste gevallen) verhalen op de verzekering van de veroorzaker. Of, als deze geen verzekering heeft, verhalen op de veroorzaker zelf. U kunt hiervoor Woonforte niet aansprakelijk stellen, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de kant van Woonforte.
 4. Onbekende
  Is de oorzaak van de schade niet te achterhalen? Dan raden wij u aan om de gevolgschade toch te melden bij uw eigen inboedelverzekering. Uw inboedelverzekering keert vaak uit op basis van nieuwwaarde. Wijst uw inboedelverzekering uw schadeclaim af? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen met de afwijzing van uw inboedelverzekering. Dit betekent niet dat wij ook aansprakelijk zijn. Het is niet zeker dat u van ons een vergoeding krijgt.

Schade aan de opstal (woning of het gebouw)
Schade aan de opstal is voor rekening van Woonforte. Tenzij u als huurder zelf de schade heeft veroorzaakt. In dat geval zal Woonforte u aansprakelijk stellen. 

Het is daarom belangrijk dat u een goede Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) heeft.

Ik heb stormschade, wat moet ik doen?

Meld de schade na een storm binnen 24 uur bij ons via (0172) 418 518. Dit is een eis van de verzekeraar bij wie Woonforte uw woning heeft verzekerd.

Stormschade is schade die is veroorzaakt door storm. Bijvoorbeeld het wegwaaien van dakpannen, dakgoten, regenpijen, tot kapot gewaaide dakramen of schoorstenen. Maar ook een boom die is omgewaaid en schade aan een woning van Woonforte heeft veroorzaakt.

Woonforte herstelt stormschade kosteloos, tenzij u zelf nalatig bent geweest. Bijvoorbeeld door tijdens een storm ramen of deuren open te laten staan. De aannemer komt de schade zo snel mogelijk repareren, maar mag dit vanwege de veiligheid pas doen ná de storm. Bij storm bent u helaas vaak niet de enige met schade. Bij meerdere schademeldingen pakt de aannemer de ernstigste schades als eerste op.

Hoe stel ik Woonforte aansprakelijk?

Let op! Brand- of stormschade moet u binnen 24 uur bij ons melden op (0172) 418 518. Dit is een eis van onze verzekeraar. Buiten kantoortijden wordt u doorverwezen naar onze Meldkamer.


Voordat u ons aansprakelijk stelt, adviseren wij u de schade eerst in te dienen bij uw eigen inboedelverzekering. Deze keert vaak uit op basis van nieuwwaarde, onze verzekeraar vergoedt alleen de dagwaarde. Nieuwwaarde is de waarde van iets als u het nu opnieuw zou moeten kopen. Dagwaarde is de waarde die iets op dit moment nog heeft.

Wanneer u Woonforte aansprakelijk stelt, beoordelen we eerst of we deze claim in behandeling nemen. Hiervoor hebben we in elk geval het volgende van u nodig:

 • een afwijzing van uw eigen inboedelverzekering
 • een duidelijke opgave welke schade u heeft en wat de oorzaak is
 • foto’s van de schade
 • eventuele aankoopbonnen van de beschadigde spullen en andere bewijsstukken

Alleen als Woonforte inderdaad aansprakelijk is, vergoeden wij de daadwerkelijke schade (dagwaarde).

Dit kunt u verwachten: 

 • De klantconsulent neemt uw aansprakelijkstelling in behandeling.
 • Als er aanvullende gegevens nodig zijn dan nemen wij contact met u op.
 • Als alle gegevens compleet zijn, geven wij uw melding door aan onze verzekeraar.
 • Onze verzekeraar handelt de aansprakelijkstelling verder met u af en beoordeelt of u in aanmerking komt voor vergoeding. Zij nemen het contact met u van ons over.

Ik heb inbraakschade, wat moet ik doen?

Inbraakschade is schade aan de woning die veroorzaakt is door een inbraak of een poging tot inbraak. Woonforte is verzekerd voor de inbraakschade aan de woning. Maar onze verzekeraar vergoedt de schade alleen als er aangifte is gedaan bij de politie.

Wat moet u doen?

 • U meldt de schade direct aan Woonforte
 • U doet bij de politie aangifte van (poging tot) inbraak. U ontvangt hiervan een bewijs, een 'proces verbaal'
 • U mailt het proces verbaal binnen 24 uur naar Woonforte service@woonforte.nl
 • Woonforte herstelt de schade aan de woning*
 • U claimt schade aan uw eigendommen bij uw eigen inboedelverzekering.

* Zonder proces verbaal van de politie wijst onze verzekering onze claim af. Wij belasten onze herstelkosten dan alsnog aan u door.

Ik heb waterschade, wat moet ik doen?

DRAAI METEEN DE HOOFDKRAAN DICHT 

Bel de lekkage zo snel mogelijk door aan Woonforte via (0172) 418 518. Ook buiten kantoortijden. U wordt dan doorgeschakeld naar onze Meldkamer. 

Schade

Waterschade is schade veroorzaakt door het springen van waterleidingen, cv leidingen en riolering. Woonforte repareert de schade aan de opstal (woning/gebouw) kosteloos, ook stucwerk. Voor het repareren van de gevolgschade (alle overige schade) wordt gekeken naar aansprakelijkheid.

Ik heb lekkage door stormschade, wat moet ik doen?

Probeer verdere schade te beperken door zelf een noodvoorziening te treffen. Dit kan door het water op te vangen met emmers, handdoeken of door het spannen van een zeiltje.

Als de schade erg groot is (bijvoorbeeld een heel dakraam is weggewaaid), dan treft Woonforte een noodvoorziening. Bel de schade zo snel mogelijk aan ons door. Buiten kantoortijden krijgt u onze Meldkamer aan de lijn. Zij helpen u verder. Voor meer informatie zie 'Ik heb stormschade, wat moet ik doen?'.

Wat is het verschil tussen opstal en inboedel?

De opstal (woning/gebouw)
Dat is het skelet van het huis en alles wat hieraan aard- en nagelvast zit.

Bijvoorbeeld:

 • de kale vloeren
 • de kale muren inclusief stucwerk
 • het kale plafond
 • delen van de keuken
 • het sanitair
 • de kozijnen
 • ruiten
 • de leidingen voor water en elektra
 • de radiatoren

De inboedel
Dat is alles wat door uzelf is aangebracht is in de woning.

Bijvoorbeeld:

 • vloerbedekking (alle soorten)
 • behang
 • schilderwerk in de woning (ook van kozijnen)
 • gordijnen
 • meubels
 • inbouwapparatuur in de keuken
 • apparatuur zoals computer en televisie

Wat is het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde?

Nieuwwaarde is de waarde van iets als u het nu opnieuw zou moeten kopen.
Dagwaarde is de waarde die iets op dit moment (nog) heeft. Vaak ontvangt u van een verzekering de dagwaarde terug.

Ik heb schade aan mijn woning door een inval van de (medische) hulpdiensten. Wie betaalt dit?

Woonforte betaalt de kosten van de schade. U mag hiervoor een reparatieverzoek bij ons indienen. Stuurt u ook foto's mee? Dan weet de aannemer wat er moet gebeuren.

Hoe meld ik een reparatie voor mijn woongebouw?

Bent u eigenaar van uw woning?
Voor alle reparaties in uw woning en de algemene ruimten kunt u contact opnemen met uw eigen VvE-beheerder.

Bent u huurder van Woonforte?
Dan kunt u uw reparatieverzoek online indienen wanneer het u uitkomt. Ook 's avonds of in het weekend. Een reparatieverzoek indienen doet u hier: formulier Reparatie aanvragen

Bellen mag ook. Wij zijn bereikbaar van maandag - vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op (0172) 418 518.

Spoed?
Alleen bij spoedgevallen kunt u buiten deze tijden onze Meldkamer bellen: (0172) 418 596.

Onder spoed valt bijvoorbeeld storingen aan de lift, lekkages of schade na inbraak.

Bij acute waterlekkage:

 • Draai eerst de hoofdkraan dicht
 • Bel direct Woonforte

Bij een gaslekkage:

 • Bel direct 112 (Brandweer)!
 • Open alle deuren en ramen
 • Draai de hoofdgaskraan dicht
 • Verlaat de woning
 • Bel direct Woonforte

Ik heb glasschade. Waar meld ik dat?

Bij glasbreuk belt u naar Samenwerking Glasverzekering: (0800) 022 61 00. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar..

De glasverzekering geldt voor al het lichtdoorlatend glas in de woning, dus ook voor bovenlichten en glas in binnendeuren. De glasverzekering geldt alleen voor glasbreuk. Wanneer er vocht tussen het glas zit (lekslag), geeft u dit door aan Woonforte.
Let op: als u folie over het glas heeft geplakt tegen inkijk, dan is glasbreuk in veel gevallen voor uw eigen rekening.

Woont u in een VvE-complex?
Dan meldt u glasbreuk of lekslag in uw woning en in algemene ruimtes aan Woonforte. Woonforte zorgt er voor dat de VvE-beheerder dit oplost. Geeft u alstublief ook informatie over de locatie en de afmeting. Dan kunnen wij sneller - direct - de melding doorgeven.

U kunt contact opnemen met Woonforte via service@woonforte.nl of via (0172) 418 518.

U kunt ook een reparatie verzoek indienen via formulier Reparatie aanvragen.