Inkomensgegevens

Veel gevraagd over Inkomensgegevens

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een woning ga huren?

Algemeen

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning van Woonforte controleren wij uw inkomen. Hiervoor levert u van alle gezinsleden (kinderen niet, zowel minderjarig als meerderjarig) de volgende documenten in:

De meest recente gegevens van uw inkomen:

  • Definitieve aanslag inkomenstenbelasting
  • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting
  • IBRI-formulier van het meest recente afgesloten belastingjaar (het voormalig IB 60-formulier)
  • De inkomensgegevens van de laatste drie maanden (dit kunnen loonstrookjes zijn, maar ook een verklaring van een uitkering bijvoorbeeld)
  • Indien van toepassing: een bewijs van studiefinanciering van DUO of een CIZ-indicatie


Uw jaarinkomen op het IBRI-formulier wordt via het inkomensregistratieformulier geïndexeerd. Dit inkomen bepaalt uiteindelijk of u voldoet aan de voorwaarden voor een huurwoning.
 

Verder dient u mee te nemen (indien van toepassing):

  • Legitimatiebewijs - het ingevulde acceptatieformulier:
  • Deel I Kandidaatsverklaring (aanvullende gegevens van u en uw gezinsleden)
  • Deel II Verhuurdersverklaring (informatie van uw huidige verhuurder over uw woon- en betaalgedrag. Uw verhuurder vult de verhuurdersverklaring in)
  • Het verkoopcontract van uw woning of een bewijs dat de woning in verkoop is
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt hoelang en met hoeveel personen u op uw huidige adres woont (indien u niet in de gemeente Alphen aan den Rijn woont)

Bent u een kandidaat met urgentie?

Neem dan ook een kopie van de brief waarin de urgentie wordt toegewezen mee. Dit is om eventuele bijzondere eisen voor de urgentie mee te nemen in toewijzing/huurcontract.

Let op! Wilt u binnenkort reageren op een woning?
Vraag dan alvast uw IBRI-formulier aan bij de Belastingdienst. Zonder een definitieve aanslag of IBRI kunt u geen sociale huurwoning huren bij Woonforte en gaat de woning naar een volgende kandidaat. Zorg er dus voor dat u uw IBRI-formulier bij de hand heeft!

U kunt ook via uw DigiD een inkomensverklaring van de Belastingdienst opvragen. U heeft binnen enkele minuten uw overzicht. Deze inkomensverklaring kunt u printen en meesturen/meenemen.

Tip: Wist u dat u uw inkomstenverklaring ook kan uploaden op Huren in Holland Rijnland? U hoeft dan nooit meer te zoeken naar losse papieren. Accepteert u een woning? Dan kunt u de verklaring direct meesturen. U kunt uw inkomstenverklaring uploaden bij uw profiel.

Waar moet mijn inkomen aan voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam? Dan mag het inkomen van uzelf en uw partner of huisgenoten niet hoger zijn dan het maximum huishoudinkomen van € 44.035 voor eenpersoonshuishoudens of € 48.625 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2023).