Missie, visie en strategie

Een thuis voor iedereen

Mensen hebben een thuis nodig. Een plek waar zij zich goed en veilig voelen en waar zij hun leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Wij zijn er vooral voor mensen die dat thuis op eigen kracht niet kunnen vinden. Wij zorgen dat iedereen in Alphen aan den Rijn betaalbaar kan wonen in een woning die past bij zijn leven.

Dynamiek op woningmarkt

Om mensen een thuis te laten vinden, moeten er woningen vrij komen. Wij stimuleren de dynamiek op de woningmarkt door nieuwbouw, sloop, renovatie en aankoop van woningen. Wij willen vooral eengezinshuurwoningen toevoegen omdat er daarvan te weinig zijn in Alphen. Ook willen we nieuwe appartementen bouwen en dan andere appartementen verkopen. Woonforte heeft teveel van dezelfde appartementen (zelfde type en bouwjaren). Daarom verkopen wij een deel van deze appartementen. Verkoop van deze woningen biedt kansen aan huishoudens met een middeninkomen, omdat zij in de huidige overspannen markt anders geen kans hebben op een koophuis. De verkoop levert ook doorstroming op en daarmee weer kansen voor andere woningzoekenden. 

Verder stimuleren wij dynamiek door het stimuleren van woningruil en door mensen actief een passend aanbod te doen.

Starters, mensen in scheiding, studenten, jongeren en andere spoedzoekers komen met het huidige woonruimteverdeelsysteem onvoldoende aan bod. Wij zorgen dat wij kleine woningen hebben waarvoor zij niet ingeschreven hoeven te staan bij Huren in Holland Rijnland. Ze krijgen een tijdelijk contract en behouden hun inschrijftijd waardoor zij daarna kunnen doorstromen naar een woning die bij hen past.

Duurzaam

Bij nieuwbouw en renovatie letten wij goed op het milieu. Wij willen dat in 2050 al onze woningen gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Wij willen ook dat de bouwmaterialen dan hernieuwbaar en herbruikbaar zijn. Wij streven naar een duurzaam Alphen waar ook toekomstige generaties fijn kunnen wonen.

Samen leven en werken

Wij vinden het belangrijk dat niemand wordt uitgesloten en dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat doen wij allereerst via onze sociale huurwoningen. Daarnaast werken wij nauw samen met onze partners zoals gemeente, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, politie en scholen. Wij leveren voor onze partners woningen wanneer dat nodig is voor hun cliënten. Samen pakken we problemen zoals eenzaamheid, schulden, overlast en dakloosheid aan. Ook stellen wij ons netwerk, werkervaringsplaatsen en (bedrijfs-)ruimte beschikbaar. Zo kunnen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben ook meedoen en is er minder ongelijkheid. Wij streven naar een gemeenschap, waarin mensen elkaar steunen. Daarom stimuleren en ondersteunen wij mensen met eigen initiatieven op het gebied van (samen) wonen. Woonforte wil uitblinken als het gaat om sociale innovatie.

Inspelen op veranderingen

Woonforte wil een wendbare organisatie zijn, zodat we goed kunnen inspelen op veranderingen. Dat betekent elke dag leren, innoveren en samenwerken. Naast opleidingen gaat het om het voortdurend van en met elkaar leren in de dagelijkse praktijk.

Betere wereld

Met ons werk willen wij bijdragen aan een wereld waarin minder ongelijkheid is, waarin niemand wordt uitgesloten en de leefomgeving nu en voor toekomstige generaties prettig is om in te leven. Daarmee dragen we bij aan de volgende doelen van de United Nations voor een betere wereld:

 

Missie, visie en strategie