Organisatiestructuur

Wij vinden onze huurders en de organisaties waarmee wij samenwerken, heel belangrijk. Woonforte neemt u als uitgangspunt voor onze organisatie. Dat ziet u terug in ons organogramHieronder vindt u de afdelingen van Woonforte en wie de managers zijn. Dit is de formele structuur. In de praktijk werken we vooral als een netwerkorganisatie en werken we veel met multidisciplinaire teams en projectgroepen.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van Woonforte is Monique Brewster.

Afdeling Wonen

De afdeling Wonen verzorgt de verhuur van de woningen, parkeerplekken, opslagruimtes en het bedrijfsonroerend goed. De Eerstelijns Service is het aanspreekpunt voor alle klanten en woningzoekenden. De teams Zuid - West (met subteam Zuid en subteam West) en Noord - Centrum (met subteam Noord en subteam Centrum) verzorgen de verhuur van de woningen aan de woningzoekenden die via Huren in Holland Rijnland een woning krijgen toegewezen. Zij houden zich ook bezig met leefbaarheid van buurten, het oplossen van betalingsachterstanden en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. De afdeling Bijzonder Vastgoed verhuurt bedrijfsonroerend goed, veelal met een maatschappelijke bestemming (bijvoorbeeld zorgwoningen, ruilwinkel, sociaal restaurant, maar ook winkels, bedrijven etc.). Deze afdeling regelt ook de verkoop van woningen en de verhuur van vrije sectorwoningen.  

Manager Wonen /MT-lid       Aad van der Reijken
Manager Eerstelijns Service                      Michaela de Jong
Manager Team Zuid - West Paul van der Linden
Manager Team Noord - Centrum  Annemiek Goudkade
Manager Team Bijzonder Vastgoed                                        Rosita Pauëlsen-Fles

 

Afdeling Vastgoed  

De afdeling Vastgoed bouwt, renoveert en onderhoudt de woningen van Woonforte. Het team Dagelijks Onderhoud verzorgt de reparatieverzoeken en het onderhoud bij woningmutaties. Het team Ontwikkeling verzorgt nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud. Het team Bedrijfsbureau en Inkoop verzorgt het contractbeheer en beheert de technische gegevens van ons bezit.

Manager Vastgoed / MT-lid Erwin van Rijnberk       
Manager Dagelijks Onderhoud        Bert van Beusekom
Manager Bedrijfsbureau en Inkoop                                         Piet de Vos

 

Afdeling Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie

De afdeling Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie maakt het beleid voor Woonforte. Zij bepalen de samenstelling van de woningportefeuille, dus welke woningen gaan we verkopen, waar en welk type woningen gaan we nieuw bouwen, welke woningen moeten we renoveren en dergelijke. De afdeling verzorgt de communicatie voor en over Woonforte, en beheert de communicatiemiddelen zoals de website, digitale nieuwsbrief, de maandelijkse pagina in nieuwsbladen en perswoordvoering.

Manager Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie / MT-lid Suzan Knipp          

 

Afdeling Financiën en Bedrijfsvoering

De afdeling Financiën houdt zich bezig met treasury, de boekhouding, de begroting, het jaarverslag, de managementrapportages en alle betalingen. De afdeling ICT en Faciliteiten zorgt ervoor dat iedereen zijn werk kan doen.

Manager Financiën en Bedrijfsvoering / MT-lid     Gijs van Ooi    
Manager Financiën    Theo Herr
Manager ICT en Faciliteiten    Leen Spaans

 

Afdeling Control

De afdeling Control zorgt dat Woonforte compliant is. Ze controleert of alle werkprocessen naar behoren verlopen (en volgens de wettelijke regels).

Controller                                                                                 Oscar Machielse           

 

Afdeling P&O

Deze afdeling houdt zich bezig met het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan.

Senior P&O adviseur                                          Sylvia Raben