Regels voor toewijzen

De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en de verhuurders tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt gebruikt is 'passend toewijzen’.

Veel gevraagd over Regels voor toewijzen

Wat is een aftoppingsgrens?

De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag die bij de huurprijsgrenzen wordt gebruikt. De aftoppingsgrens is de grens tot waar een huurder huurtoeslag ontvangt. Als de huurprijs hoger is dan deze grens wordt de huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd.

Wat betekent het als de maandhuur hoger is - of wordt - dan deze grens?

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´.
Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt, is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje komt dan 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%.

Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan betaalt de huurder een groot deel van de huurprijs zelf.

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de praktijk zijn er 2 verschillende aftoppingsgrenzen:

  • één- of tweepersoonshuishouden ( 633,25 kale huur)
  • drie-of meer persoonshuishoudens (678,66 kale huur)

Waarom is mijn huur hoger dan van een gelijksoortige woning die nu geadverteerd wordt?

Elke woning heeft bij Woonforte 2 soorten huur. De huur die u voor de woning betaalt en de huur die we eigenlijk voor de woning zouden mogen vragen. Deze twee huurprijzen ontwikkelen zich afzonderlijk van elkaar.

 

Maximaal redelijke huur

Dit is de huur die wij mogen vragen voor een woning en wordt bepaald door de marktwaarde. De huurprijs die wij vragen voor onze sociale huurwoningen ligt op ongeveer 70% - 80% van deze maximaal redelijke huur.

 

Contracthuur

De contracthuur is de huurprijs die wij met de huurder afspreken. Deze huurprijs is wettelijk beschermd. Zodra deze prijs in een contract wordt vastgelegd kan deze alleen nog maar wijzigen door de jaarlijkse huurverhoging of –verlaging. Ongeacht wat er op de markt gebeurt. Let wel, het gaat hier over de kale (netto) huur, niet de servicekosten. 

Verschil

De maximaal redelijke huurprijs wijzigt vaker dan de contracthuurprijs. Hij wijzigt elk jaar met de jaarlijkse huurverhoging, maar ook door een eventuele beleidskeuze van Woonforte of door wijzigingen in de landelijke regelgeving.

Zodra een woning opnieuw verhuurd wordt vervalt de contract huurprijs die we met de vertrekkende huurder hebben afgesproken. De woning wordt daarna weer geadverteerd voor ongeveer 70% - 80% van de op dat moment geldende maximaal redelijke huurprijs.

Dus hoe langer het huurcontract van een woning doorloopt, hoe groter vaak het verschil wordt met de huur van een zelfde woning die vaker van huurder wisselt.

Waar vind ik informatie over jullie nieuwbouwprojecten?

Informatie over onze nieuwbouwprojecten vindt u op onze website. U kunt zich aanmelden voor het nieuwbouwjournaal. Zo blijft u op de hoogte van het allerlaatste nieuws van Woonforte.  U ontvangt het nieuwbouwjournaal wanneer er nieuws is.

Welke gegevens moet ik inleveren om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van Woonforte moeten wij uw inkomen controleren. Om dat goed te kunnen doen  moet u een aantal documenten bij ons inleveren. Lever alleen de originele papieren bij ons in, geen kopieën.

Lever het volgende in van alle gezinsleden (kinderen niet, zowel minderjarig als meerderjarig):

Algemene gegevens
• ID-kaart of paspoort tonen aan medewerker Woonforte (aan de balie of bij de bezichtiging)
• woont u niet in Alphen aan den Rijn? Wilt u dan een uittreksel uit het bevolkingsregister meenemen (niet ouder dan 3 maanden) waaruit uw burgerlijke staat-, uw historische woongegevens en uw gezinssamenstelling blijkt
• IBAN rekeningnummer
• Heeft u een urgentie? Dan graag de brief toevoegen waarin staat dat aan u urgentie is toegekend.

Inkomensgegevens
• een inkomensverklaring (IBRI) over 2019 of 2020. Dit inkomen wordt geïndexeerd naar 2021 en daarop wordt toegewezen!
• loonstroken van de afgelopen drie maanden (alleen ter controle dat er inkomen is)
• indien van toepassing de specificatie van een uitkering of bewijs van studiefinanciering

Formulieren
Kandidaatsverklaring:  deel I (door u in te vullen) en verhuurdersverklaring: deel II (door uw huidige verhuurder in te vullen, behalve als u al een woning van Woonforte huurt). 
U kunt de formulieren ook afhalen bij onze balie, Baronie 30 in Alphen aan den Rijn.

Extra gegevens indien van toepassing op uw situatie
• definitieve aanslag van de belastingdienst over 2019 (of de voorlopige) of een verklaring van de belastingdienst dat de aangifte nog niet beschikbaar is.
• jaarrekening over 2019 of 2020 opgemaakt door uw accountant of belastingadviseur (deze gegevens hebben wij nodig als u zelfstandig ondernemer bent).
• een prognose over 2021 van uw accountant of belastingadviseur (deze gegevens hebben wij nodig als u zelfstandig ondernemer bent).
• het verkoopcontract van uw koopwoning of een bewijs dat uw woning in verkoop is.
• het vonnis van de rechter na echtscheiding;

Let op:
Als u met een partner reageert op een woning, dan ook alle bovenstaande gegevens van de partner meenemen en eventuele medebewoners (geen kinderen).

Welke algemene voorwaarden gelden bij een sociale huurwoning?

Voor alle woningen met een huurprijs t/m € 752,33 (prijspeil 2021) gelden de volgende voorwaarden: 

  • Minimaal 1 persoon
  • Maximaal verzamelinkomen van € 40.024,- (prijspeil 2021)

Wanneer er bijzondere toewijzingen zijn, vindt u deze in de advertentie.

Welke voorwaarden gelden voor nieuwbouw huurwoningen?

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning gelden vaak aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen per project verschillen. Vaak hebben de voorwaarden te maken met een minimaal of maximaal jaarinkomen, soms ook gezinsgrootte of wie er voorrang krijgt bij de verhuur. Op dit moment krijgen 50+-ers die verhuizen uit een huureengezinswoning voorrang bij de verhuur van (een selectie van) nieuwbouwwoningen. 

Als er aanvullende voorwaarden gelden, staat dit vermeld in de woning-advertentie.

Welke voorwaarden gelden bij huurwoningen in de vrije sector?

Voor de toewijzing van woningen met een huurprijs vanaf € 752,33 (prijspeil 2021) (vrije sector) gelden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in de advertentie.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen voor minder validen (MIVA)?

Een MIVA woning is een aangepaste woning die geschikt is voor MInder VAliden. Bij de toewijzing van deze woningen hebben minder validen voorrang. In de advertentie op Huren in Holland Rijnland staat aangegeven wanneer het een MIVA woning is.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen in de Molukse wijk?

Bij de toewijzing van woningen in de Molukse wijk krijgen Molukkers voorrang op andere woningzoekenden.

Dit geldt voor de volgende adressen: Dennenlaan, Elzenstraat, Oleanderstraat, Goudenregenplantsoen, Wilgenlaan, Meidoornstraat en Esdoornstraat.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen van Centraal Wonen in de Zeelandstraat?

Het woonproject, Centraal Wonen in de Zeelandstraat , heeft 29 zelfstandige woningen. 

Alle huurders hebben een eigen woning maar de tuin en enkele centrale ruimtes worden gezamenlijk gebruikt.

Centraal Wonen is een vereniging. De woningen worden aangeboden op Huren in Holland Rijnland. Vervolgens bepaalt de woongroep welke kandidaten benaderd worden en aan wie de woning wordt verhuurd.

Voor deze woningen geldt ook de inkomenseis van maximaal € 40.024,- (prijspeil 2021).

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen Antarctica (Zuidpoolsingel)?

Antartica (Zuidpoolsingel) is een complex met starterswoningen. Hiervoor gelden de volgende aanvullende toewijzingseisen:

  • Alle nieuwe huurders moeten starters zijn. Een starter is:

- iemand die geen zelfstandige woning achterlaat.
- iemand die een antikraak woning achterlaat of op kamers heeft gewoond.
- iemand die een tijdelijk huurcontract heeft gehad (bv Nachtegaalstraat, 
  Leeuwerikstraat, gemeentewoning).

  • Er zijn 24 2-kamerwoningen gereserveerd voor starters van 18 tot 23 jaar (op de dag dat de woning wordt gepubliceerd op Huren in Holland Rijnland, moet de kandidaat onder de 23 zijn) De voorwaarden worden vermeld in de advertentie.

Welke toewijzingseisen gelden voor woningen Aarlanderveen en Zwammerdam?

Voor de meeste woningen in Aarlanderveen en Zwammerdam geldt een bindingseis. Dat betekent dat u een woning kan huren als u aan een van de onderstaande eisen voldoet. In de advertentie van de woning staat aangegeven of er een bindingeis geldt.

De lokale bindingseisen zijn: 

  • U heeft de afgelopen zes jaar onafgebroken in Aarlanderveen/Zwammerdam gewoond, of
  • U heeft de laatste tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken in Aarlanderveen/Zwammerdam gewoond, of 
  • U heeft een baan in Aarlanderveen/Zwammerdam, of 
  • U heeft eerste graads familie in Aarlanderveen/Zwammerdam wonen.

Als er geen kandidaten reageren die voldoen aan de bindingseis, kan de woning opnieuw worden geadverteerd zonder deze eis.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Dit betekent, dat als u op zoek bent naar een woning, u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning.

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Wat is passend toewijzen?

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs.

Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit noemen wij verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief uw kinderen, als u die heeft. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Heeft de grootte van mijn huishouden invloed op de woning die ik mag huren?

Het aantal personen in uw huishouden is van invloed op de woning die u mag huren.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.