Compensatie voor huurders met blokverwarming

Huurders van complexen met blokverwarming krijgen van de overheid een bijdrage in de energiekosten die gemaakt worden in het jaar 2023. Deze bijdrage heet officieel 'Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming'.

U hoeft niets te doen

Voor het aanvragen van de vergoeding is geen actie vanuit de huurders nodig. Woonforte heeft al voor 2.183 huurwoningen met blokverwarming de tegemoetkoming aangevraagd. De behandeling van de aanvraag is eind 2023 uitgesteld voor een periode van 13 weken - wij verwachten nu medio maart 2024 bericht over de daadwerkelijke tegemoetkoming te krijgen van de minister.

Valt uw huurwoning binnen een VvE?

Is uw huurwoning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan vraagt de VvE-beheerder de tegemoetkoming voor u aan. Woonforte heeft wel gevraagd of deze VvE-beheerders dit ook hebben gedaan. 

Hoe werkt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming verrekenen we met de energiekosten over 2023. Dit ziet u terug op uw eindafrekening (servicekosten) die u tussen mei en juli 2024 krijgt. Hier hoeft u verder niks voor te doen.

  1. We tellen alle gemaakte warmtekosten van uw woongebouw (2023) bij elkaar op.
  2. Hier trekken we de totale tegemoetkoming van af die we van de overheid kregen voor uw woongebouw.
  3. Met de kosten die overblijven rekenen wij af zoals wij dit altijd doen, namelijk op basis van uw verbruik. Bij de meeste complexen gebeurt dit naar verbruik per woning. Bij een enkel gebouw worden de stookkosten evenredig verdeeld.

Op deze manier verrekenen we de tegemoetkoming op basis van het daadwerkelijke verbruik. We volgen hiermee de regels die horen bij deze regeling. 

Uw voorschot is al aangepast

Bij de berekening van de verhoging van de voorschotbedragen voor de eerste maanden van 2023 hebben wij rekening gehouden met de aangekondigde tegemoetkoming vanuit de overheid. Hiermee hebben wij geprobeerd de maandelijkse kosten van de huurders zo reëel mogelijk in te schatten.